+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja

Grupa docelowa

Szkolenie „Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja” przygotowuje do zdobycia umiejętności świadomego wywieranie wpływu, perswazji oraz stosowania argumentacji, dzięki poznaniu kompetencji wspierających perswazję, technik przykuwania uwagi, pobudzaniu ciekawości i wzmacnianiu koncentracji rozmówcy oraz wykorzystywaniu technik perswazji takich jak reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja.

Program szkolenia

 1. ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA W RELACJI Z DRUGĄ OSOBĄ
 2. Komunikowanie się i koncentracja uwagi.
 3. Nieinwazyjne komunikaty.
 4. Stawianie sobie barier.
 5. Dopasowanie do partnera.
 6. Narzędzia komunikacyjne.
 7. Wypowiadanie słów zapalnych, o sądach, stereotypach i ocenach na poziomie własnej postawy.
 8. Komunikacja niewerbalna – symptomy kłamstwa.
 9. Atak psychologiczny i obrona przed nim.
 10. Trudne sytuacje w komunikacji – wstęp do wyznaczania własnych granic.

 

 1. INTELIGENCJA EMOCJONALNA i SPOŁECZNA
 2. Rozpoznawanie kłamstwa.
 3. Memy – jednostki informacji, słowa zawierające energię.
 4. Zaraźliwe emocje.
 5. Tworzenie wewnętrznej przestrzeni na uważność.
 6. Główne motywacje ludzi.
 7. Wzmacnianie motywacji rozmówcy.
 8. Blokowanie własnego wpływu na ludzi.
 9. Utrudniające przekonania.

 

III. NARZĘDZIA PERSWAZJI

 1. Pozytywna perswazja językiem korzyści.
 2. Perswazja językiem straty.
 3. Techniki perswazyjne; reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja i inne.
 4. Hipnotyczny język perswazji ( implikacje, presupozycje i inne).
 5. VAKOG – pierwsza bramka do nieświadomości Twojego rozmówcy.
 6. Rozpoznawanie motywacji klienta.
 7. Metaprogramy – typologia klientów.

 

 1. MAGIA SŁOWA
 2. Techniki przykuwania uwagi.
 3. Pobudzanie ciekawości.
 4. Wzmacnianie koncentracji rozmówcy.
 5. Tworzenie argumentacji rzeczowej.
 6. Klaryfikacja komunikatów niejasnych w trakcie rozmów.
 7. Słowa klucze – wykorzystanie metaprogramów w rozmowie, korespondencji i tworzeniu materiałów.
 8. Brzmienie głosu i jego wpływ na rozmówcę.
 9. Czarne sformułowania.

 

 1. GRA Z TWOJĄ OSOBOWOŚCIĄ
 2. Co motywuje mnie osobiście do słuchania i działania?
 3. Motywatory dla poszczególnych typów osobowości.
 4. Czego unikać w kontakcie z wybranymi typami osobowości?
 5. Preferowane metaprogramy dla poszczególnych typów.
 6. Co składa się na gry między ludźmi?
 7. Sposób na definiowanie gier i na nie poddawanie się grom.

 

 1. OBRONA PRZED MANIPULACJĄ
 2. Definiowanie najczęściej spotykanych taktyk manipulacyjnych w biznesie.
 3. Wypracowywanie sposobów obrony na taktyki manipulacyjne.
 4. Katalog sprawdzonych sposobów obrony na taktyki manipulacyjne.

 

VII. BUDOWANIE CHARYZMY I PEWNOŚCI SIEBIE

 1. Co to jest charyzma?
 2. Źródła pewności siebie, źródła niepewności.
 3. Definiowanie pożądanej postawy i wzmacnianie jej – postawa asertywna.
 4. Rozumienie relacji międzyludzkich w ujęciu analizy transakcyjnej.
 5. Asertywna obrona przed krytyką.
 6. Asertywna odmowa.
 7. Stawianie granic w relacjach.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 05.10.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Zaawansowana komunikacja w relacji z drugą osobą. Komunikowanie się i koncentracja uwagi. Nieinwazyjne komunikaty. Stawianie sobie barier. Dopasowanie do partnera. 12.10.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Narzędzia komunikacyjne. Wypowiadanie słów zapalnych, o sądach, stereotypach i ocenach na poziomie własnej postawy. Komunikacja niewerbalna – symptomy kłamstwa. 12.10.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Atak psychologiczny i obrona przed nim. Trudne sytuacje w komunikacji - wstęp do wyznaczania własnych granic. 12.10.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Inteligencja emocjonalna i społeczna. Rozpoznawanie kłamstwa. Memy - jednostki informacji, słowa zawierające energię. Zaraźliwe emocje. 12.10.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Tworzenie wewnętrznej przestrzeni na uważność. Główne motywacje ludzi. Wzmacnianie motywacji rozmówcy. 12.10.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Blokowanie własnego wpływu na ludzi. Utrudniające przekonania. 12.10.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Narzędzia perswazji. Pozytywna perswazja językiem korzyści. Perswazja językiem straty. Techniki perswazyjne; reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja i inne. 12.10.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Hipnotyczny język perswazji ( implikacje, presupozycje i inne). VAKOG – pierwsza bramka do nieświadomości Twojego rozmówcy. Rozpoznawanie motywacji klienta. Metaprogramy – typologia klientów. 12.10.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Magia słowa. Techniki przykuwania uwagi. Pobudzanie ciekawości. Wzmacnianie koncentracji rozmówcy. Tworzenie argumentacji rzeczowej. Klaryfikacja komunikatów niejasnych w trakcie rozmów. 12.10.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Słowa klucze – wykorzystanie metaprogramów w rozmowie, korespondencji i tworzeniu materiałów. Brzmienie głosu i jego wpływ na rozmówcę. Czarne sformułowania. 13.10.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Gra z twoją osobowością. Co motywuje mnie osobiście do słuchania i działania? Motywatory dla poszczególnych typów osobowości. Czego unikać w kontakcie z wybranymi typami osobowości? 13.10.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Preferowane metaprogramy dla poszczególnych typów. Co składa się na gry między ludźmi? Sposób na definiowanie gier i na nie poddawanie się grom. 13.10.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Obrona przed manipulacją. Definiowanie najczęściej spotykanych taktyk manipulacyjnych w biznesie. 13.10.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Wypracowywanie sposobów obrony na taktyki manipulacyjne. Katalog sprawdzonych sposobów obrony na taktyki manipulacyjne. 13.10.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Budowanie charyzmy i pewności siebie. Co to jest charyzma? Źródła pewności siebie, źródła niepewności. 13.10.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Definiowanie pożądanej postawy i wzmacnianie jej – postawa asertywna. Rozumienie relacji międzyludzkich w ujęciu analizy transakcyjnej. 13.10.2023r. 14:30 - 15:30 01:00
Asertywna obrona przed krytyką. Asertywna odmowa. Stawianie granic w relacjach. 13.10.2023r. 15:30 - 16:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

12.10.2023r.

13.10.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.