+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych  uczestników szkoleń oraz projektów doradczych realizowanych przez Centrum Zarządzania Jakością „INFOX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach ochrony prywatności osób biorących udział w szkoleniach oraz projektach doradczych realizowanych przez naszą firmę pragniemy poinformować, że administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zarządzania Jakością „INFOX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w  32-700 Bochnia, ul.Brzeska 95

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usług szkoleniowych i doradczych oraz czynności związanych z ewentualnym przygotowaniem ofert na powyższe usługi.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach realizacji powyższego celu jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

W przypadku usług dofinansowanych ze środków UE Pani/Pana dane są przekazywane do instytucji zarządzającej programem dofinansowania. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 lata lub w przypadku usług dofinansowanych ze środków UE, zgodnie z regulaminem dofinansowania.

W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (UODO). Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji usługi.