ADRES SIEDZIBY:

Centrum Zarządzania Jakością INFOX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Sp. K.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków

ADRES KORESPONDENCYJNY:

ul. Brodzińskiego 68, 32-700 Bochnia

TELEFON:


+48 ‭884 820 078‬

DANE REJESTROWE:

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000716493, NIP 6793164885.