+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Podatek VAT 2023 – „Slim VAT 3”, Polski Ład a VAT, grupy VAT

Grupa docelowa

Szkolenie „Podatek VAT 2023 – „Slim VAT 3”, Polski Ład a VAT, grupy VAT ” adresowane jest do pracowników biur rachunkowych, działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno – skarbowych, samorządowych organów podatkowych), do wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Szkolenie może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi oraz do wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi.

Cel szkolenia

Szkolenie „Podatek VAT 2023 – „Slim VAT 3”, Polski Ład a VAT, grupy VAT ” przygotowuje do samodzielnego rozliczania i księgowania podatku VAT zgodnie z nowymi przepisami i obowiązującymi zasadami związanymi z Slim VAT 3″, Polskim Ładem i grupami VAT.

Program szkolenia

  1. Zmiany związane z wystawianiem faktur i faktur korygujących – „SLIMVAT 3”:

* modyfikacja terminów wystawiania faktur;
* zmiany w zakresie duplikatów faktur;
* brak obowiązku podawania niektórych elementów faktur (np.: przyczyny korekty);
* korekty zbiorcze;

  1. Opcja opodatkowania VAT usług finansowych:

* jakich usług ta opcja dotyczy?
* jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z tej opcji?
* o jakich skutkach należy pamiętać?

  1. Zmiany dotyczące VAT a wynikające z Nowego Ładu:

* zmiana w powstawaniu obowiązku podatkowego;
* korekta JPK_VAT a konsekwencje karnoskarbowe;
* obowiązek zapewnienia zapłaty z wykorzystaniem instrumentu płatniczego i konsekwencje w VAT;
* nabycie sprawdzające i kary z tym związane;

  1. Nowe terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy:

* zwrot 40-dniowy;
* zwrot 15-dniowy;
* warunki korzystania z takich terminów zwrotu;
* 4-dniowy termin doręczenia postanowienia US;

  1. Zmiany w VAT wynikające z rozporządzeń:

* nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji;
* obniżenie stawek VAT na niektóre towary lub usługi;

  1. Inne zmiany w VAT, w tym:

* JPK_VAT – konieczność wskazania terminu płatności lub daty dokonania zapłaty, w przypadku korekt podatku należnego wynikającego z niezapłaconych faktur, czyli związanych z tzw. ulgą na złe długi;
* obniżenie stawek VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej oraz przypomnienie zasad stosowania różnych stawek;

  1. Zmiana na 2023 r. – Grupa VAT:

* definicja „Grupy VAT” i „Przedstawiciela Grupy VAT”;
* brak opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy;
* warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne;
* rozliczenia dokonywane przez przedstawiciela;
* status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy;
* struktura rozliczania VAT w Grupie VAT;
* brak VAT a PCC;
* dodatkowy JPK (ewidencja), który musi być składany przez członków Grupy;

  1. SLIM VAT 3 – zmiany od 2023 r.:

* podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika;
* określenie zasad stosowania kursu waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej;
* zmiany w zakresie wykazania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granicę;
* szerszy zakres zwolnień z VAT;
* likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT;
* nowe, lepsze zasady zaokrąglania współczynnika do 100%;
* nowe przypadki, w których podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rocznej (także na swoją niekorzyść);
* likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego;
* możliwość rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej;
* zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych;
* możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących;
* konsolidacja i ujednolicenie zasad dla wiążących informacji;
* zmiany w ramach TAX FREE;
* obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości;
* ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;

Trener

ARKADIUSZ DUDA

Doradca podatkowy nr wpisu 12132.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatkowej w Polsce.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadził liczne szkolenia podatkowe (ponad 5000 godzin) w szczególności z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych (CIT i PIT), podatku od nieruchomości, a także schematów podatkowych (MDR).

Szkolenia były realizowane zarówno w formacie otwartym (na rzecz firm szkoleniowych) jaki i w formacie zamkniętym m.in. dla PKN Orlen, PGNiG S.A., jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 28.02.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Zmiany związane z wystawianiem faktur i faktur korygujących – „SLIMVAT 3”. Modyfikacja terminów wystawiania faktur. 07.03.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Zmiany w zakresie duplikatów faktur. Brak obowiązku podawania niektórych elementów faktur. Korekty zbiorcze. 07.03.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Opcja opodatkowania VAT usług finansowych. Jakich usług ta opcja dotyczy? Jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z tej opcji? O jakich skutkach należy pamiętać? 07.03.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Zmiany dotyczące VAT a wynikające z Nowego Ładu. Zmiana w powstawaniu obowiązku podatkowego. 07.03.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Korekta JPK_VAT a konsekwencje karnoskarbowe. Obowiązek zapewnienia zapłaty z wykorzystaniem instrumentu płatniczego i konsekwencje w VAT. Nabycie sprawdzające i kary z tym związane. 07.03.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Nowe terminy zwrotu VAT na rachunek bankowy: zwrot 40-dniowy, zwrot 15-dniowy. Warunki korzystania z takich terminów zwrotu. 4-dniowy termin doręczenia postanowienia US. 07.03.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Zmiany w VAT wynikające z rozporządzeń. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji. 07.03.2023r. 14:30 - 15:30 01:00
Obniżenie stawek VAT na niektóre towary lub usługi. Inne zmiany w VAT. 08.03.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
JPK_VAT – konieczność wskazania terminu płatności lub daty dokonania zapłaty, w przypadku korekt podatku należnego wynikającego z niezapłaconych faktur, czyli związanych z tzw. ulgą na złe długi. 08.03.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Obniżenie stawek VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej oraz przypomnienie zasad stosowania różnych stawek; 08.03.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Zmiana na 2023 r. – Grupa VAT. Definicja „Grupy VAT” i „Przedstawiciela Grupy VAT”. Brak opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy. 08.03.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne. Rozliczenia dokonywane przez przedstawiciela. 08.03.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy. Struktura rozliczania VAT w Grupie VAT. Brak VAT a PCC. Dodatkowy JPK (ewidencja), który musi być składany przez członków Grupy. 08.03.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
SLIM VAT 3 – zmiany od 2023 r. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika. 08.03.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Określenie zasad stosowania kursu waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej. 09.03.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Zmiany wykazania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granicę. Szerszy zakres zwolnień z VAT. Likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT. 09.03.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Nowe, lepsze zasady zaokrąglania współczynnika do 100%. Nowe przypadki, w których podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rocznej (także na swoją niekorzyść). 09.03.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego. 09.03.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Możliwość rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej. Zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. 09.03.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących. 09.03.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Konsolidacja i ujednolicenie zasad dla wiążących informacji. Zmiany w ramach TAX FREE. Obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości. Ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce. 09.03.2023r. 14:30 - 15:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

07.03.2023r.

08.03.2023r.

09.03.2023r.

20 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Podatek VAT 2023 – „Slim VAT 3”, Polski Ład a VAT, grupy VAT przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.