Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Oferta

Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

System Zarządzania Jakością (SZJ) ISO 9001 jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim zakresem całość planowanych jak również systematycznych działań, porządkuje pracę organizacji oraz zapewnia odpowiednią jakość oferowanych wyrobów. Zastosowane w nim podejście procesowe prowadzi do skutecznej realizacji celów stawianych sobie przez organizację. Norma ISO 9001 dzięki swej uniwersalności może być zastosowana w każdego typu organizacji niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności.

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zdefiniowane w Art. 6 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. jako "wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana", są jednym z najważniejszych i najwrażliwszych obszarów prywatności człowieka.

Systemy Zarządzania Środowiskiem

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Opisuje on zasady kontroli nad tymi działaniami, nad wykorzystaniem i eksploatacją zasobów naturalnych, nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami i ściekami przemysłowymi, nad zużyciem energii.

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP) jest systemem polegającym na identyfikacji miejsc, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikat zgodności z normą ISO 27001 potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji został sprawdzony i jest zgodny ze standardem stanowiącym zbiór najlepszych praktyk w tym zakresie. Wydanie certyfikatu potwierdza, że system został zaprojektowany, oraz wdrożony oraz, że zostały podjęte niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia informacji przez dostępem do nich przez osoby niepowołane. System zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrażany i certyfikowany jest w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2013, która weszła w życie 26 września 2013 r. zastępując wersję z 2005 r. (ISO/IEC 27001:2005).

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania.

Wynajem sali szkoleniowej

Nowoczesna sala szkoleniowa w centrum Krakowa ...

Systemy Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Norma IATF 16949, opisuje model systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Postanowienia IATF 16949 odnoszą się zarówno do wymagań normy ISO 9001 jak i do wymagań dodatkowych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów.

 Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania