+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

Termin: 20.05.2019

Miejsce: Wodzisław Śląski

Cena brutto: 6750 zł

Liczba godzin: 27

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas usługi szkoleniowej uczestnik:

 • pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • pozna historię oraz proces rozwoju znowelizowanej normy ISO 9001:2015;
 • pozna zasady praktycznego zastosowania wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację;
 • nabędzie wiedzę pozwalająca określić kontekst organizacji
 • pozna podstawy zarządzania ryzykiem
 • pozna zasady sporządzania rejestru ryzyk i szans
 • pozna zasady opisywania procesów zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015.
 • nauczy się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji;
 • nauczy się zarządzania ryzykiem i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • posiądzie umiejętność samokształcenia się
 • zrozumie znaczenie komunikacji
 • będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Grupa docelowa

Kadra zarządzająca i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacji.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu usługi szkoleniowej uczestnik:

 • poznał kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • poznał historię oraz proces rozwoju znowelizowanej normy ISO 9001:2015;
 • poznał zasady praktycznego zastosowania wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację;
 • nabył wiedzę pozwalająca określić kontekst organizacji
 • poznał podstawy zarządzania ryzykiem
 • poznał zasady sporządzania rejestru ryzyk i szans
 • poznał zasady opisywania procesów zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015.
 • nauczył się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji;
 • nauczył się zarządzania ryzykiem i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • posiada umiejętność samokształcenia się
 • rozumie znaczenie komunikacji
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Osoby prowadzące szkolenie

Eligiusz Myśliwy – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.