SPC Statystyczne Sterowanie Procesami

SPC

Statystyczne Sterowanie Procesem
Szkolenia dla przedsiębiorców

Usprawnienie kontroli produkcji jest niezwykle istotnym czynnikiem, który wpływa na wydajność linii produkcyjnej oraz jakość finalnych produktów. Pozwala również osiągnąć większe zyski i zminimalizować straty produkcyjne.

Standardowa kontrola produkcji polega na ocenie finalnego produktu pod kątem uszkodzeń oraz innych czynników, wpływających na finalną jakość produktu. Kontrola oparta o system SPC (czyli Statystyczne Sterowanie Procesem) skupia się na bieżącej analizie jakości produktu, już w fazie jego produkcji. Szkolenie z zakresu SPC pozwala więc osiągnąć dużo lepsze wyniki produkcyjne oraz korzyści finansowe.

Cel szkolenia SPC

Przedstawienie narzędzi SPC z ich zaletami i ograniczeniami, wykorzystywane są one do analizy przygotowanych danych. Uczestnicy szkolenia projektują i wykorzystują różne karty kontrolne, oceniają zdolność procesów z wykorzystaniem wskaźników długo i krótko terminowych Cp, Cpk, Pp i Ppk, oraz badają zgodność danych z rozkładem normalnym. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągane są wnioski co analizowanych procesów.

Ramowy program szkolenia

  1. Wprowadzenie do statystyki i metod statystycznych
  2. Podstawowe narzędzia statystyczne – zalety i ograniczenia
  3. Rozkład normalny – istota i zastosowanie
  4. Karty kontrolne – rodzaje
  5. Ocena zdolności jakościowej procesów i maszyn

Efekty szkolenia SPC

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat tego, jak wykorzystywać poszczególne metody i narzędzia do oceny zdolności jakościowej procesów produkcyjnych i maszyn.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za wykorzystanie i rozwijanie wykorzystania metod statystycznych do sterowania procesami. Technolodzy, inżynierowie procesów odpowiedzialni za sterowanie procesami oraz osoby prowadzące system zarządzania jakością.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…