PPAP

Szkolenie PPAP

Planowanie projektu i zapewnienia jakości w przemyśle motoryzacyjnym.
APQP | MLA | VDA2
Szkolenia dla przedsiębiorców

PPAP (z ang. Production Part Approval Process) to proces, który zatwierdza części (np. samochodowe) dopuszczając do ich produkcji seryjnej. Wywodzi się on z systemu jakości QS-9000.

Dostawca części zgodnie z założeniem PPAP powinien przedstawić klientowi dowody na to, że znane są mu wszelkie wymagania specyfikacji. Ponadto koniecznie jest udowodnienie, że proces produkcji części będzie stale spełniał nałożone wymagania.

Liczba dni: 2

Cel szkolenia PPAP

 • Przedstawienie faz w planowania projektu za pomocą wyprzedzającego planowania jakości procesu i wyrobu w odniesieniu do branży motoryzacyjnej.
 • Nabycie wiedzy o stosowaniu i wdrażaniu APQP i MLA
 • Pokazanie podobieństw i różnic między PPAP, a VDA2
 • Tworzenia i organizacja pracy zespołu projektowego.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Wymagania referencyjne i klienta związane z planowaniem projektu od fazy koncepcyjnej do produkcji seryjnej
 3. Opis faz projektowych wg APQP
 4. Opis faz projektowych wg MLA
 5. PPAP/VDA2 – Zatwierdzanie detali (części) produkcyjnych
  • Informacje ogólne,
  • Wymogi dotyczące procesu zatwierdzania,
 6. PPAP/VDA2 – samodzielne wypełnianie dokumentacji na bazie dokumentacji klienta
 7. Ćwiczenie praktyczne
 8. Test sprawdzający
 9. Podsumowanie

Efekty

 • Przyswojenie wiedzy popartej przykładami zastosowań z wdrażania i stosowania APQP i MLA oraz PPAP i VDA2
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości stosowanych w przemyśle samochodowym
 • Omówienie problematycznych zagadnień związanych z procesami i metodami projektowymi w motoryzacji

Grupa docelowa

Członkowie zespołów projektowych, specjaliści projektowania i rozwoju wyrobu i procesów produkcyjnych, a także z obszarów planowania, testowania, kontroli, współpracy z klientem.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…