PFMEA

PFMEA

Analiza przyczyn powstawania błędów i ich skutków w procesie
Szkolenia dla przedsiębiorców

PFMEA z ang. Process Failure Mode Effects Analysis to metoda analizy, której założeniem jest zapobieganie skutkom wad, występujących w fazie projektowania oraz wytwarzania.

Stosowanie metody PFMEA ma swój początek w latach 60. Obecnie najczęściej spotykana jest w przemyśle motoryzacyjnym. Z tego powodu nasze szkolenie dedykujemy w szczególności osobom z tej branży. Istnieje również możliwość dofinansowania szkolenia ze środków UE, dzięki czemu koszty mogą spaść nawet o 80%.

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy o metodyce i zastosowaniu metody zarządzania ryzykiem w procesie PFMEA. Opanowanie metody pozwalające na samodzielną pracę nad FMEA procesu i współuczestnictwo w zespole zadaniowym, multidyscyplinarnym.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Wymagania wewnętrzne i klienta związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem
 3. Diagram przepływu – Flow chart
  • Zakres stosowania
  • Zasady tworzenia
  • Mapowanie procesów
 4. FMEA procesu
  • Zastosowanie
  • Rodzaje PFMEA, DFMEA
  • Kryteria oceny czynników jak: ważność, występowalność, wykrywalność
  • Analiza ryzyka przy pomocy FMEA
 5. Ćwiczenie praktyczne
 6. Test sprawdzający
 7. Podsumowanie

Efekty

 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej czynnie uczestniczyć w zespole FMEA podczas jego tworzenia i aktualizacji
 • Posługiwanie się tabelami oceny ważności, występowalności i wykrywalności
 • Poznanie wymagań podręcznika referencyjnego FMEA AIAG.
 • Umiejętność stosowania tych zasad w codziennych czynnościach zawodowych

Grupa docelowa

Są to liderzy zespołów FMEA w zakładzie, a także konstruktorzy, planiści, technolodzy, inżynierowie jakości, kadra kierownicza produkcji i logistyki.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…