PFMEA

PFMEA

Analiza przyczyn powstawania błędów i ich skutków w procesie
Szkolenia dla przedsiębiorców

PFMEA z ang. Process Failure Mode Effects Analysis to metoda analizy, której założeniem jest zapobieganie skutkom wad, występujących w fazie projektowania oraz wytwarzania.

Stosowanie metody PFMEA ma swój początek w latach 60. Obecnie najczęściej spotykana jest w przemyśle motoryzacyjnym. Z tego powodu nasze szkolenie dedykujemy w szczególności osobom z tej branży. Istnieje również możliwość dofinansowania szkolenia ze środków UE, dzięki czemu koszty mogą spaść nawet o 80%.

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy o metodyce i zastosowaniu metody zarządzania ryzykiem w procesie PFMEA. Opanowanie metody pozwalające na samodzielną pracę nad FMEA procesu i współuczestnictwo w zespole zadaniowym, multidyscyplinarnym.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Wymagania wewnętrzne i klienta związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem
 3. Diagram przepływu – Flow chart
  • Zakres stosowania
  • Zasady tworzenia
  • Mapowanie procesów
 4. FMEA procesu
  • Zastosowanie
  • Rodzaje PFMEA, DFMEA
  • Kryteria oceny czynników jak: ważność, występowalność, wykrywalność
  • Analiza ryzyka przy pomocy FMEA
 5. Ćwiczenie praktyczne
 6. Test sprawdzający
 7. Podsumowanie

Efekty

 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej czynnie uczestniczyć w zespole FMEA podczas jego tworzenia i aktualizacji
 • Posługiwanie się tabelami oceny ważności, występowalności i wykrywalności
 • Poznanie wymagań podręcznika referencyjnego FMEA AIAG.
 • Umiejętność stosowania tych zasad w codziennych czynnościach zawodowych

Grupa docelowa

Są to liderzy zespołów FMEA w zakładzie, a także konstruktorzy, planiści, technolodzy, inżynierowie jakości, kadra kierownicza produkcji i logistyki.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…