ISO 22716

ISO 22716

Szkolenia dla przedsiębiorców

To międzynarodowa norma, która określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) kosmetyków. Standard ISO 22716 został przygotowany z myślą o wszystkich firmach produkujących kosmetyki.

To międzynarodowa norma, która określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) kosmetyków. Standard ISO 22716 został przygotowany z myślą o wszystkich firmach produkujących kosmetyki. Powinny go wdrożyć wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji, składowaniu, transporcie lub kontroli kosmetyków. Daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

Dla kogo

Audytorzy wewnętrzni (kandydaci na auditorów) przewidziani do realizacji audytów w ramach systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania ISO 22716:2007.

Tematyka szkolenia

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Wymagania prawne regulujące wytwarzanie produktów kosmetycznych dotyczące GMP;
 • Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 widziane oczami auditora
  • Pomieszczenia i nadzór nad pomieszczeniami. Strefy czystości. Komunikacja. Wymagania odnośnie pomieszczeń ze względu na przeznaczenie. Higiena pomieszczeń.
  • Plany higieny pomieszczeń.
  • Urządzenia: wymagania, nadzór techniczny, higiena urządzeń.
  • Plany przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń. Plany higieny urządzeń.
  • Personel: kwalifikacje, szkolenia, higiena personelu.
  • Surowce i materiały – wymagania.
  • Specyfikacje surowców i materiałów.
  • Operacje produkcyjne – dokumentacja specyfikująca i rejestrująca. Magazynowanie i dystrybucja. Kontrola Jakości.
 • Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy planować, realizować audit i prowadzić działania poauditowe.
 • Ćwiczenie dotyczące identyfikowania i dokumentowania niezgodności.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią interpretować wymagania normy ISO 22716;
 • Potrafią planować i prowadzić audity wewnętrzne w oparciu o zasady GMP w produkcji kosmetyków
 • Potrafią identyfikować i dokumentować niezgodności wynikłe w trakcie auditów wewnętrznych
 • Potrafią ocenić skuteczność podjętych działań korygujących
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji;

Czas trwania szkolenia

2 dni po 8 h wykładowych

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…