FMEA

FMEA Szkolenie

Zgodnie z AIAG i VDA
Szkolenia dla przedsiębiorców

Metoda FMEA (z ang. Failure Mode and Effect Analysis) jest rozwijana szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki niej możliwa jest analiza rodzajów i skutków możliwych błędów, które mogą wystąpić w procesie samego projektowania oraz produkcji.

Szkolenie FMEA jest przeznaczone w szczególności osobom z branży motoryzacyjnej. Dzięki takiej analizie możliwa jest poprawa jakości wytwarzanych produktów. Co bardzo ważne, wstępna analiza ewentualnych wad produktów, wykonywana jest już na etapie projektowania.

Liczba dni szkolenia: 2

Cel szkolenia FMEA

 • Zapoznanie z wymaganiami nowego podręcznika referencyjnego FMEA
 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej na uczestnictwo w zespole FMEA
 • Zrozumienie nowych kryteriów oceniania czynników jak ważność, występowalność, wykrywalność

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Wymagania wewnętrzne i klienta związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem
 3. FMEA wyrobu i procesu
 4. Akcje i harmonogram
 5. Opis 6 kroków FMEA – definicje
  1. Ustalenie zakresu
  2. analiza struktury
  3. analiza funkcji
  4. analiza błędów
  5. analiza ryzyka
  6. optymalizacja
 6. Ćwiczenie praktyczne
 7. Test sprawdzający
 8. Podsumowanie

Efekty szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej czynnie uczestniczyć w zespole FMEA podczas jego tworzenia i aktualizacji
 • Posługiwanie się nowymi tabelami oceny ważności, występowalności i wykrywalności
 • Poznanie wymagań nowego podręcznika referencyjnego FMEA
 • Umiejętność stosowania tych zasad w codziennych czynnościach zawodowych

Grupa docelowa

Są to liderzy zespołów FMEA w zakładzie, a także konstruktorzy, planiści, technolodzy, inżynierowie jakości, kadra kierownicza produkcji i logistyki.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…