FMEA

FMEA Szkolenie

Zgodnie z AIAG i VDA
Szkolenia dla przedsiębiorców

Metoda FMEA (z ang. Failure Mode and Effect Analysis) jest rozwijana szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki niej możliwa jest analiza rodzajów i skutków możliwych błędów, które mogą wystąpić w procesie samego projektowania oraz produkcji.

Szkolenie FMEA jest przeznaczone w szczególności osobom z branży motoryzacyjnej. Dzięki takiej analizie możliwa jest poprawa jakości wytwarzanych produktów. Co bardzo ważne, wstępna analiza ewentualnych wad produktów, wykonywana jest już na etapie projektowania.

Liczba dni szkolenia: 2

Cel szkolenia FMEA

 • Zapoznanie z wymaganiami nowego podręcznika referencyjnego FMEA
 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej na uczestnictwo w zespole FMEA
 • Zrozumienie nowych kryteriów oceniania czynników jak ważność, występowalność, wykrywalność

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Wymagania wewnętrzne i klienta związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem
 3. FMEA wyrobu i procesu
 4. Akcje i harmonogram
 5. Opis 6 kroków FMEA – definicje
  1. Ustalenie zakresu
  2. analiza struktury
  3. analiza funkcji
  4. analiza błędów
  5. analiza ryzyka
  6. optymalizacja
 6. Ćwiczenie praktyczne
 7. Test sprawdzający
 8. Podsumowanie

Efekty szkolenia

 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej czynnie uczestniczyć w zespole FMEA podczas jego tworzenia i aktualizacji
 • Posługiwanie się nowymi tabelami oceny ważności, występowalności i wykrywalności
 • Poznanie wymagań nowego podręcznika referencyjnego FMEA
 • Umiejętność stosowania tych zasad w codziennych czynnościach zawodowych

Grupa docelowa

Są to liderzy zespołów FMEA w zakładzie, a także konstruktorzy, planiści, technolodzy, inżynierowie jakości, kadra kierownicza produkcji i logistyki.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…