DFMEA

DFMEA

Analiza przyczyn powstawania błędów i ich skutków w projektowaniu
Szkolenia dla przedsiębiorców

DFMEA z ang. Design Failure Mode Effects Analysis to metoda analizy, której założeniem jest dokładna analiza mocnych i słabych cech produktu, jeszcze przed przystąpieniem do jego produkcji. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie błędów już na etapie konstrukcyjnym.

Metoda analizy DFMEA kładzie główny nacisk na poznanie szczególnych cech produktu, już w fazie jego projektowania. Po zapoznaniu się z mocnymi oraz słabymi cechami produktu, możliwe jest wprowadzenie szeregu korekt w fazie produkcyjnej, tak aby cały proces był w pełni zoptymalizowany.

Liczba dni szkolenia: 2

Cel szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy i zastosowaniu metody zarządzania ryzykiem podczas projektowania DFMEA.
 • Opanowanie metody pozwalające na samodzielną pracę nad FMEA projektu
 • Prowadzenie lub uczestnictwo w zespole zadaniowym, multidyscyplinarnym.

Program ramowy

 1. Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
 2. Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie, a reagowanie
 3. Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
 4. Historia i rozwój metodyki FMEA
 5. Koncepcja System – Podsystem – Komponent
 6. Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
 7. Strategie redukcji ryzyka, priorytetyzacja zagrożeń dla wdrażania działań zapobiegawczych,
 8. Graficzna analiza wyników FMEA, raportowanie efektów redukcji ryzyka – Pareto, histogram, macierz ryzyka.

Efekty

 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej czynnie uczestniczyć w zespole FMEA podczas jego tworzenia i aktualizacji
 • Posługiwanie się tabelami oceny ważności, występowalności i wykrywalności
 • Umiejętność dla określonej funkcji identyfikacji potencjalnych wad, efektów i skutków
 • Zasady określania charakterystyk specjalnych
 • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
 • Określenie bieżących metod kontroli w projektowaniu
 • Przypisanie działań wpływających na redukcję ryzyka w DFMEA

Grupa docelowa

Są to liderzy zespołów FMEA w zakładzie, konstruktorzy, członkowie zespołów badawczo-rozwojowych, technolodzy, inżynierowie jakości, kadra kierownicza produkcji i logistyki.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…