DFMEA

DFMEA

Analiza przyczyn powstawania błędów i ich skutków w projektowaniu
Szkolenia dla przedsiębiorców

DFMEA z ang. Design Failure Mode Effects Analysis to metoda analizy, której założeniem jest dokładna analiza mocnych i słabych cech produktu, jeszcze przed przystąpieniem do jego produkcji. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie błędów już na etapie konstrukcyjnym.

Metoda analizy DFMEA kładzie główny nacisk na poznanie szczególnych cech produktu, już w fazie jego projektowania. Po zapoznaniu się z mocnymi oraz słabymi cechami produktu, możliwe jest wprowadzenie szeregu korekt w fazie produkcyjnej, tak aby cały proces był w pełni zoptymalizowany.

Liczba dni szkolenia: 2

Cel szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy i zastosowaniu metody zarządzania ryzykiem podczas projektowania DFMEA.
 • Opanowanie metody pozwalające na samodzielną pracę nad FMEA projektu
 • Prowadzenie lub uczestnictwo w zespole zadaniowym, multidyscyplinarnym.

Program ramowy

 1. Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
 2. Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie, a reagowanie
 3. Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
 4. Historia i rozwój metodyki FMEA
 5. Koncepcja System – Podsystem – Komponent
 6. Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
 7. Strategie redukcji ryzyka, priorytetyzacja zagrożeń dla wdrażania działań zapobiegawczych,
 8. Graficzna analiza wyników FMEA, raportowanie efektów redukcji ryzyka – Pareto, histogram, macierz ryzyka.

Efekty

 • Przyswojenie wiedzy pozwalającej czynnie uczestniczyć w zespole FMEA podczas jego tworzenia i aktualizacji
 • Posługiwanie się tabelami oceny ważności, występowalności i wykrywalności
 • Umiejętność dla określonej funkcji identyfikacji potencjalnych wad, efektów i skutków
 • Zasady określania charakterystyk specjalnych
 • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
 • Określenie bieżących metod kontroli w projektowaniu
 • Przypisanie działań wpływających na redukcję ryzyka w DFMEA

Grupa docelowa

Są to liderzy zespołów FMEA w zakładzie, konstruktorzy, członkowie zespołów badawczo-rozwojowych, technolodzy, inżynierowie jakości, kadra kierownicza produkcji i logistyki.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…