fbpx

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.2 | 22.05.2019

By 9 maja 2019Szkolenia

Informacje o usłudze

Termin: 22.05.2019

Miejsce: Spytkowice

Cena brutto: 774,90 zł

Liczba godzin: 7

Cel edukacyjny

Podczas usługi doradczej uczestnik:

  • nauczy się zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
  • zdobędzie umiejętność samokształcenia się;
  • zrozumie znaczenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Grupa docelowa

Pracownicy zakładu pracujący w różnych obszarach, kierownicy jakości, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności.

Efekty

Po zakończeniu usługi szkoleniowej uczestnik:

  • nauczył się zarządzania systemem oraz ciągłego doskonalenia systemu;
  • posiada umiejętność samokształcenia się;
  • rozumie znaczenie komunikacji;
  • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Harmonogram

Temat

Godzina

22.05.2019

Działania zapobiegawcze

8:00 – 11:00

Ustalenie działań korygujących

11:15 – 13:15

Opracowywanie procedur weryfikacji systemu

13:30 – 15:30

Osoby prowadzące szkolenie

Tomasz Kożuchowicz – dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001 a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń audytora wewnętrznego ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001. Wieloletnie doświadczenie w planowaniu, nadzorowaniu oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz współpraca i reprezentowanie. Spółki przed jednostką certyfikującą podczas audytów re-certyfikujących i okresowych.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.