+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Work life balance – zachowaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Grupa docelowa

Szkolenie „Work life balance – zachowaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym” adresowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kadry menedżerskiej i kierowniczej, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką work life balance czyli wszystkim, którzy zmagają się presją czasu i stresem w pracy lub zachowanie równowagi między życiem zawodowym a sferą osobistą przychodzi im z wielkim trudem.

Cel szkolenia

Szkolenie „Work life balance – zachowaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym” przygotowuje do zachowania większej równowagi i satysfakcji w codziennym życiu, poprawienia relacji zarówno w pracy, jak i poza nią, wzrostu produktywności, odpowiedzialności i zaangażowania, zrozumienia siebie, dzięki jasno ustalonym priorytetom i poznanym zasadom planowania i organizacji.

Program szkolenia

 1. Work-life balance – co to takiego?
 2. Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu wizji zdrowia i zrównoważonej efektywności. Bariery w organizacji w zarządzaniu nowym stylem efektywnej i zbilansowanej pracy.
 3. Weryfikacja naturalnego rytmu dnia – analiza własna.
 4. Wpływ otoczenia na nienaturalne zmiany w planie.
 5. Podejście japońskie – kultura odpoczynku w pracy.
 6. Kultura organizacji kreatywnych – jak wyzwalać potencjał ludzi i poczucie odpowiedzialności?
 7. Moje sterowniki – rozpoznanie co kształtuje mój temperament i podejście do celu – autodiagnoza.
 8. Pozytywny plan działań oparty na nowym wzorcu myślenia.
 9. Stawianie osobistych celów – czy metoda SMART jest nadal aktualna?
 10. Metody zarządzania sobą w czasie – co stosujemy, a co wymaga ponownej weryfikacji?
 11. Najczęstsze błędy popełniane w natłoku zajęć.
 12. Eisenhower – priorytety a ich zmienność w czasie.
 13. Model porządkowania zadań dla siebie i innych.
 14. Zasada Pareto. Przygotowanie do projektu wg. metody Gantta.
 15. Jak optymalnie zarządzić zadaniem – wyciąganie wniosków do przyszłych złożonych zadań.
 16. Koncentracja na zadaniu a efekt przemęczenia. Przerwy i udany odpoczynek.
 17. Metody Mindfulness i trening ZEN zastosowane do lepszego zarządzenia pamięcią w czasie rzeczywistym.
 18. Energia życiowa a energia dnia – analiza dnia w oparciu o wielorakość działań. Gdzie najbardziej ucieka nam energia?
 19. Odzyskiwanie „mocy” – metody i techniki wzbudzania energii i kumulowania jej w praktyce.
 20. Siła płynąca z codziennych zadań – jak działać na układ nagród w mózgu.
 21. Zmiana nawyków – plan działań pro-życiowych: najczęstsze zdarzenia i incydenty, sposób myślenia o sobie – efektywny trening na początek i koniec dnia.
 22. Uporządkowany czy elastyczny plan działań dla swojego zdrowia? Mierzenie postępów w odniesieniu do planu liniowego.
 23. Nasze centrum – a niezaspokojone potrzeby: centrum wg. Stephena R. Covey’a, centrum wartości życiowych – obserwacja “chcę-muszę” we własnym sposobie myślenia.
 24. Budowanie relacji w oparciu o wartości i ich wpływa na postawę asertywną.
 25. Techniki i praktyki zdrowia umysłowo-fizycznego: techniki dalekowschodnie, a nowości świata zachodu.
 26. Szybkość działania a trening uważności – czy reakcja może być błyskawiczna? Kiedy możemy działać spontanicznie i szybko, a kiedy potrzebujemy rozwagi i czasu?
 27. Trening redukcji stresu i relaksacji.
 28. Rozwijanie umiejętności koncentracji i budowania silnej samooceny – trening uważności i wykorzystanie afirmacji w praktyce dnia.
 29. Budowanie samooceny w oparciu o bilans sukcesów i niespełnionych oczekiwań, transformowanie negatywnych ocen własnych na efektywny plan działań.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 06.12.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Work-life balance – co to takiego? Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu wizji zdrowia i zrównoważonej efektywności. 13.12.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Bariery w organizacji w zarządzeniu nowym stylem efektywnej i zbilansowanej pracy. 13.12.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Weryfikacja naturalnego rytmu dnia - analiza własna. Wpływ otoczenia na nienaturalne zmiany w planie. 13.12.2022r. 11:00 - 11:30 00:30
Podejście japońskie – kultura odpoczynku w pracy. Kultura organizacji kreatywnych – jak wyzwalać potencjał ludzi i poczucie odpowiedzialności? 13.12.2022r. 12:00 - 13:00 01:00
Moje sterowniki – rozpoznanie co kształtuje mój temperament i podejście do celu – autodiagnoza. 13.12.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Pozytywny plan działań oparty na nowym wzorcu myślenia. Stawianie osobistych celów – czy metoda SMART jest nadal aktualna? 13.12.2022r. 14:00 - 14:30 00:30
Metody zarządzania sobą w czasie – co stosujemy, a co wymaga ponownej weryfikacji? Najczęstsze błędy popełniane w natłoku zajęć. 14.12.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Eisenhower – priorytety a ich zmienność w czasie. Model porządkowania zadań dla siebie i innych. Zasada Pareto. Przygotowanie do projektu wg. metody Gantta. 14.12.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Jak optymalnie zarządzić zadaniem - wyciąganie wniosków do przyszłych złożonych zadań. Koncentracja na zadaniu a efekt przemęczenia. Przerwy i udany odpoczynek. 14.12.2022r. 11:00 - 11:30 00:30
Metody Mindfulness i trening ZEN zastosowane do lepszego zarządzenia pamięcią w czasie rzeczywistym. 14.12.2022r. 12:00 - 13:00 01:00
Energia życiowa a energia dnia - analiza dnia w oparciu o wielorakość działań. Gdzie najbardziej ucieka nam energia? 14.12.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Odzyskiwanie „mocy” – metody i techniki wzbudzania energii i kumulowania jej w praktyce. Siła płynąca z codziennych zadań – jak działać na układ nagród w mózgu. 14.12.2022r. 14:00 - 14:30 00:30
Zmiana nawyków – plan działań pro-życiowych: najczęstsze zdarzenia i incydenty, sposób myślenia o sobie – efektywny trening na początek i koniec dnia. 15.12.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Uporządkowany czy elastyczny plan działań dla swojego zdrowia? Mierzenie postępów w odniesieniu do planu liniowego. 15.12.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Nasze centrum – a niezaspokojone potrzeby: centrum wg. Stephena R. Covey’a, centrum wartości życiowych – obserwacja “chcę-muszę” we własnym sposobie myślenia. 15.12.2022r. 11:00 - 11:30 00:30
Budowanie relacji w oparciu o wartości i ich wpływa na postawę asertywną. Techniki i praktyki zdrowia umysłowo-fizycznego: techniki dalekowschodnie, a nowości świata zachodu. 15.12.2022r. 12:00 - 13:00 01:00
Szybkość działania a trening uważności – czy reakcja może być błyskawiczna? Kiedy możemy działać spontanicznie i szybko, a kiedy potrzebujemy rozwagi i czasu? 15.12.2022r. 13:00 - 13:30 00:30
Trening redukcji stresu i relaksacji. Rozwijanie umiejętności koncentracji i budowania silnej samooceny - trening uważności i wykorzystanie afirmacji w praktyce dnia. 15.12.2022r. 13:30 - 14:00 00:30
Budowanie samooceny w oparciu o bilans sukcesów i niespełnionych oczekiwań, transformowanie negatywnych ocen własnych na efektywny plan działań. 15.12.2022r. 14:00 - 14:30 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

13.12.2022r.

14.12.2022r.

15.12.2022r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Work life balance – zachowaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.