Usługi

Wdrożenie ISO 27001

Opis szkolenia:

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe przedsięwzięcie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców, którzy maja doświadczenie we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji wdrażany system zarządzania. Realizacja usługi zawiera następujące etapy: - Audyt wstępny – dokonywany w celu uzyskania niezbędnej informacji do utworzenia harmonogramu wdrożenia; - Utworzenie i uzgodnienie harmonogramu wdrożenia; - Realizacja działań zawartych w harmonogramie; - Organizacja audytu wewnętrznego i przeprowadzenie niezbędnych audytów wewnętrznych; - Zebranie danych wymaganych w systemie zarządzania i dokonanie analizy; - Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania; - Opcjonalnie – wsparcie w trakcie procesu certyfikacji. Efektami realizacji wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem są: - Wdrożony i funkcjonujący system zarządzania umożliwiający osiąganie ustalonych celów dla organizacji; - Gotowość do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Dajemy gwarancje uzyskania certyfikatu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

Termin szkolenia

Termin szkolenia

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:


  Zapoznałem/-am się z treścią poniższego komunikatu o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
  5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin szkolenia dostępny jest pod tym linkiem.

  Chcę otrzymywać newsletter i inne informacje marketingowe od Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail lub SMS, w tym wysyłanych za pomocą automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana.