fbpx

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

By 10 maja 2019Szkolenia

Informacje o szkoleniu

Termin: 20.05.2019

Miejsce: Wodzisław Śląski

Cena brutto: 6750 zł

Liczba godzin: 27

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas usługi szkoleniowej uczestnik:

 • pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • pozna historię oraz proces rozwoju znowelizowanej normy ISO 9001:2015;
 • pozna zasady praktycznego zastosowania wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację;
 • nabędzie wiedzę pozwalająca określić kontekst organizacji
 • pozna podstawy zarządzania ryzykiem
 • pozna zasady sporządzania rejestru ryzyk i szans
 • pozna zasady opisywania procesów zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015.
 • nauczy się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji;
 • nauczy się zarządzania ryzykiem i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • posiądzie umiejętność samokształcenia się
 • zrozumie znaczenie komunikacji
 • będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Grupa docelowa

Kadra zarządzająca i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacji.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu usługi szkoleniowej uczestnik:

 • poznał kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • poznał historię oraz proces rozwoju znowelizowanej normy ISO 9001:2015;
 • poznał zasady praktycznego zastosowania wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację;
 • nabył wiedzę pozwalająca określić kontekst organizacji
 • poznał podstawy zarządzania ryzykiem
 • poznał zasady sporządzania rejestru ryzyk i szans
 • poznał zasady opisywania procesów zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015.
 • nauczył się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji;
 • nauczył się zarządzania ryzykiem i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • posiada umiejętność samokształcenia się
 • rozumie znaczenie komunikacji
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Osoby prowadzące szkolenie

Eligiusz Myśliwy – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.