Szkolenia

Szkolenia i doradztwo RODO

Kompleksowe wdrożenie RODO w firmie to specjalistyczna usługa świadczona przez INFOX podmiotom prywatnym i publicznym. Obejmuje pełne wdrożenie przepisów RODO w firmie, poczynając od audytu...

„Jak żyć?” – Kurs podstawowy RODO

Dbanie o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych powinno być jednym z priorytetowych działań w każdym przedsiębiorstwie. Ciągłe zmiany w prawie polskim oraz unijnym sprawiają, że ochrona...

Bezpieczeństwo – Kurs podstawowy RODO

Bardzo często mówi się o właściwych procedurach przetwarzania danych osobowych w firmie. W zależności od branży przedsiębiorstwa, ryzyko naruszenia danych osobowych może być większe lub...

Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych

Co robić w przypadku wycieku danych osobowych? Do kogo i w jakim terminie wszystko zgłosić? Wszystkie te kwestie oraz wiele innych, poruszane będą na omawianym...

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy podmiotami

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy podmiotami, powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych...

Szacowanie, ocena i postępowanie z ryzykiem dotyczące ochrony danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych.

Szacowanie, ocena i postępowanie z ryzykiem dotyczące ochrony danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych. Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób...

Wykonywanie audytów przez Inspektora Ochrony Danych

Przeprowadzenie audytu w firmie jest niezbędne, aby zlokalizować wszelkie luki oraz nieprawidłowości związanie z procesem przetwarzania danych osobowych. Nasze szkolenie wyjaśnia zasady przeprowadzania audytu. W...

RODO w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Szkolenie jest dedykowane dla kierownictwa i pracowników działów HR W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:  Ochrona danych osobowych w rekrutacji....

Wdrożenie RODO

Rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) nakłada na firmy szereg obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji celów biznesowych....