Szkolenia

Szkolenia księgowe i kadrowe

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania księgowości firmy do realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków z...

Różnice kursowe w aspekcie rachunkowym i podatkowym

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie zasad stosowanych do wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i...

JPK_VDEK

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie nowej struktury logicznej dla potrzeb VAT, która weszła w życie dnia 1 października 2020 r....

Vat w obrocie międzynarodowym

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie wyjaśnienia zmian wynikających ze znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów...

Rozlicznie inwestycji w aspekcie księgowym i podatkowym

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy księgowej i podatkowej z zakresu prawidłowego rozliczania inwestycji i prowadzenia szczegółowej ewidencji składników majątku trwałego. W trakcie...

Analiza finansowa przedsiębiorstwa: czytanie bilansu, wskaźniki finansowe, rachunek zysków i strat, cash flow.

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie prawidłowego zrozumienia i analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz do...

Akta osobowe po zmianach przepisów.

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie uporządkowania posiadanej wiedzy lub jej aktualizacji związanej z wprowadzeniem zmian prawnych w zakresie przepisów kadrowych...

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wynikające z epidemii COVID 19

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z przepisami wprowadzonymi w związku z epidemią COVID-10. W trakcie...

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przedstawienie zagadnień w zakresie najnowszych zmian prawnych związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi...

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W trakcie usługi zaprezentowane zostaną na...

Lista płac z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przedstawienie zagadnień w zakresie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń i świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników. Szkolenie ugruntowuje praktyczne...

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie aspekty podatkowe

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem podróży służbowych. W trakcie usługi zostaną praktycznie omówione także najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych...

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W trakcie usługi zaprezentowane zostaną na...

VAT i CIT 2021 po nowelizacji ustawy. Zmiany, problemy, orzecznictwo

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przedstawienie na przykładach zmian w podatku VAT i CIT. W trakcie usługi zostaną omówione nie tylko zmiany wprowadzone do ustawy...

Ulgi podatkowe w działalności innowacyjnej – jak w praktyce stosować ulgę IP BOX i B+R

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zastosowanie w szczególności w przypadku firm produkcyjnych oraz działalności związanej z programowaniem ulgi podatkowej związanej...

Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przedstawienie na przykładach prawidłowego sposobu rozliczenia transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych. W trakcie usługi zostaną zaprezentowane przykłady transakcji wraz z odnoszącym...

Podatek u źródła po zmianach

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest zapoznanie uczestników z nowo obowiązującymi przepisami związanymi. W trakcie szkolenia prowadzący szczególną uwagę zwrócimy na procedurę w zakresie należytej staranności...