Szkolenia

Szkolenia informatyczne

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności języka T-SQL w tym w szczególności funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów,...

Architektura aplikacji webowych – JavaScript, Node.js, REST, Angular, MongoDB

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie wystandaryzowanej wersji języka JavaScript w wersji ECMAScript, co pozwoli uczestnikowi przygotować aplikacje webowe dla wszystkich...

Zaawansowane programowanie w języku Scala

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie nowych umiejętności związanych z programowaniem w języku Scala. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane możliwości systemu...

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie samodzielnej analizy danych przy pomocy dodatku Power Pivot dla Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia uczestnik...

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy i zasad budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie z językiem SQL, jego możliwościami oraz składnią. Omawiane są narzędzia...

Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie wieloplatformowego frameworka ASP.NET Core. Oprócz teoretycznej wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających budowę uporządkowanej, zwartej,...

Tworzenie aplikacji internetowych w języku Java

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie możliwości tworzenia aplikacji internetowych w środowisku języka Java. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć...

Tworzenie interfejsu graficznego w języku Java

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie możliwości tworzenia aplikacji desktopowych w środowisku języka Java. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć...

Tworzenie usług sieciowych (web services) w języku Java

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie tworzenia usług sieciowych (web services) w języku Java z wykorzystaniem specyfikacji JEE i serwera aplikacji....

Użytkowanie baz danych w języku Java

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie możliwości użytkowania trwałych źródeł danych (baz danych) w środowisku języka Java. Po zakończeniu szkolenia uczestnik...

Tworzenie aplikacji z użyciem frameworku Spring

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie możliwości zestawu bibliotek Spring. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił stworzyć aplikację wykorzystującą kontener...

Zaawansowane programowanie w języku Python

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie zaawansowanych aspektów programowania w języku Python oraz z innymi paradygmatami programowania. Zajęcia obejmują także aspekty...

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie projektowania i budowy wielowymiarowej bazy danych OLAP w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. Wiedza...

Analiza danych w języku R – wizualizacja i raportowanie

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie zaawansowanych aspektów wizualizacji danych oraz tworzenia publikacji w języku R. Posiądzie umiejętność tworzenia złożonych wizualizacji...

Angular 2 – framework aplikacji internetowych

Celem specjalistycznej usługi szkoleniowej jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie mechanizmów frameworka Angular 2 oraz utworzenie w jego trakcie aplikacji (SPA, RESTful) wraz z testami...

Programowanie w języku Java

Java to obiektowy język programowania, który zadebiutował na rynku w 1995 roku. Obecnie jeden z popularniejszych języków programowania. Szkolenie porusza tematy składni języka, testowania i...