Szkolenia

Szkolenia pracowników

Komunikacja menadżerska

Zaawansowana komunikacja menedżerska z zastosowaniem narzędzi coachingowych, czyli jak skutecznie komunikować się w organizacji unikając konfliktów i dzięki temu wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników. Umocnienie...

Obsługa klienta

Szkolenie z obsługi klienta jest przeznaczone jest dla wszystkich, którzy mają na co dzień kontakt z klientem, czyli budują wizerunek firmy. Skupia się ono na...

Komunikacja w zespole

Szkolenie uczy, jak przez planowanie zadań w pracy i wyznaczanie właściwych priorytetów zwiększyć swoją skuteczność i wydajność pracy, wykorzystując własne zasoby i oszczędzając energię i...

Training on the job

Trening w miejscu pracy jest metodą nastawioną na szybki efekt. Pracownicy ćwiczą swoje umiejętności w prawdziwym środowisku zawodowym, co daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych i...

Technika OCR i analiza treści

OCR to techniki służące sprawnemu rozpoznawaniu tekstu w dokumentach w postaci graficznej. Dobry OCR znacznie przyspiesza codzienną pracę z plikami nieedytowalnymi i eliminuje konieczność żmudnego...

Wystąpienia publiczne

Tego można się nauczyć. Pomożemy ci przezwyciężyć tremę, zyskać swobodę i pewność wypowiedzi, przykuć uwagę słuchaczy i wzbudzić ich zainteresowanie. Opanujesz umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi...

Zaawansowana komunikacja sprzedażowa

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pomagających handlowcowi w skutecznym osiąganiu celów sprzedażowych. Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności zwiększające skuteczność handlową w oparciu o zaawansowane techniki...

Zarządzanie czasem w projektach IT

Scrum jest jedną z najpopularniejszych, najbardziej skutecznych i elastycznych metodologii wykorzystywanych do „zwinnego” zarządzania projektami. Tworzy ramy postępowania umożliwiające realizację złożonych projektów i innych działań.

Lean manufacturing

Metoda której podstawowym celem powinna być maksymalizacja wartości dla klienta przy jednoczesnej eliminacji marnotrawstwa. System zarządzania, który ma na celu maksymalne ograniczenie marnotrawstwa i eliminację...

Standaryzacja pracy

Standaryzacja w miejscu pracy to przede wszystkim stabilizacja już istniejących warunków pracy, rozwijanie umiejętności pracowników, ograniczenie zmienności oraz dokumentacja sposobów kontroli jakości. Celem szkolenia jest...