Usługi

Systemy Zarządzania

Kompleksowe wdrożenie RODO w firmie to specjalistyczna usługa świadczona przez INFOX podmiotom prywatnym i publicznym. Obejmuje pełne wdrożenie przepisów RODO w firmie, poczynając od audytu...

ISO 9001

Jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim...

ISO 14001

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Opisuje on zasady kontroli nad tymi działaniami, nad wykorzystaniem i eksploatacją zasobów naturalnych, nad prawidłowym...

ISO 27001

Międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ISO 27001 stanowi zestaw wytycznych dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poszczególne rozdziały normy poświęcone...

Branża żywieniowa

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 to normy zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności. Określają wymagania krajowe i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości...

Branża tłumaczeniowa

Norma ISO 17100 dotyczy usług tłumaczeniowych świadczonych w związku z tłumaczeniem pisemnym. Norma precyzyjnie definiuje kluczowe pojęcia, wymogi i specyfikacje związane z usługą tłumaczeniową, jej...

Automotive

Branża drzewno-papiernicza

Certyfikat FSC przyznawany jest przez Radę ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (ang. Forest Stewardship Council). Dotyczy on obszarów leśny i potwierdza, że zarządzanie nimi odbywa się...

Audyt wstępny normy ISO 9001

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe...

Wdrożenie normy ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe...

Audyt gotowości normy ISO 9001

Coraz częściej organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania spełniającego określone kryteria certyfikacyjne korzystając z wiedzy i doświadczenia własnego personelu. Kierownictwo organizacji aby stwierdzić gotowość...

Szkolenie: Wymagania normy ISO 27001

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie  wymogów normy ISO 27001  nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem informacji.  kluczowych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem...

Szkolenie: Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie  szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji  kryteriów szacowania ryzyka  identyfikacji ryryk  szacowanie skutków zmaterializowania się...

Szkolenie: Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie  Taktyki postepowania z ryzykiem  Zasad stosowania wzorcowego wykazu celów stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczeń  Celów stosowania...