+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Przygotowanie nieruchomości do sesji zdjęciowej czyli home staging w praktyce

Grupa docelowa

Usługa rozwojowa „Przygotowanie nieruchomości do sesji zdjęciowej czyli home staging w praktyce [FORMA ZDALNA]” adresowana jest do:

 • osób chcących poznać tajniki tej pracy i zająć się zawodowo przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
 • osób zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, które chcą wprowadzić nową (płatną) usługę,
 • właścicieli nieruchomości chcących lepiej je sprzedać lub wynająć,
 • zarządców nieruchomości mających w swej opiece nieruchomości do wynajęcia,
 • doradców i rzeczoznawców chcących poznać tanie sposoby zwiększenia atrakcyjności nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż lub do wynajęcia,
 • studentów i absolwentów studiów o kierunkach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • deweloperów, inwestorów nieruchomości,
 • pracowników firm wyposażenia wnętrz, dekoratorów wnętrz, architektów wnętrz,
 • osób, które do tej pory nie zajmowały się tą tematyką lub traktowały, jako pasję lub niespełnione aspiracje twórcze.

Cel szkolenia

Usługa rozwojowa „Przygotowanie nieruchomości do sesji zdjęciowej czyli home staging w praktyce [FORMA ZDALNA]” przygotowuje do poznania i wykorzystania w praktyce szybkich, prostych i skutecznych metod przygotowania nieruchomości do sprzedaży i/lub wynajmu tak, by przy minimalnym nakładzie czasu i środków uzyskać optymalne efekty optyczne/aranżacyjne i tym samym podnieść jakość prezentacji nieruchomości na konkurencyjnym rynku.

Program szkolenia

 1. Zasady home stagingu – Omówienie 7 podstawowych zasad home stagingu, które wyróżnią Twoje wnętrze.
 2. Kolory – Wpływ kolorów na emocje klientów. Jakie narzędzia pomogą nam je dobierać?
 3. Dodatki homestagingowe cz.1 – Wszystko o tekstyliach (zasłony, poduszki, dywany, firany, koce itp.), obrazach i oświetleniu do sesji.
 4. Dodatki homestagingowe cz.2 – Dodatki homestagingowe – jakie, za ile i gdzie kupować?
 5. Błędy – Detale i błędy, które zabijają ofertę nieruchomości – konkretne przykłady.
 6. Część praktyczna home stagingu – Jak prawidłowo ścielić łóżko? Jak prawidłowo stylizować komodę? Jak prawidłowo stylizować regał? Jak prawidłowo stylizować stół?
 7. Strategia na nieruchomość – Jak dobierać klienta do nieruchomości? Kim jest grupa docelowa i klient modelowy?
 8. Marketing oferty, marketing sensoryczny – Jak promować odpowiednio nieruchomość w Internecie i na żywo? Jak pobudzać zmysły odbiorcy?

Trener

MARTYNA SZCZAWIŃSKA

Szkoleniowiec, blogerka i YouTuberka. Praktyk rynku nieruchomości od ponad 10 lat.
W 2021 roku napisała pierwszą papierową książkę w Polsce o home stagingu napisaną przez Home Stagera – HOME STAGING jak zwiększyć wartość nieruchomości przy sprzedaży i wynajmie? #TechnikaSAPER
Jest propagatorką niezależności finansowej.
W 2020 roku zdobyła tytułu Mieszkanicznika roku 2020 w kategorii Home Stager.
Stworzyła autorską metodę #TechnikiSaperTM zwiększającą wartość każdego lokalu do sprzedaży lub wynajmu.
Jest prelegentką na licznych szkoleniach dla inwestorów w nieruchomości, Home Stagerów czy pośredników nieruchomości zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Prowadziła wystąpienia dla studentów uczelni wyższych (m.in. UMK, UŁ, ASBIRO).

Ukończyła studia prawnicze i socjologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest absolwentkom wielu branżowych szkoleń w zakresie nieruchomości, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, negocjacji, zdjęć i opisów nieruchomości.

Ma za sobą około 300 przeprowadzonych godzin szkoleniowych. I ponad 1000 przeszkolonych osób.

Zakres szkoleń to:
– zwiększanie wartości nieruchomości w oparciu o techniki homestagingowe,
– bezpieczny najem mieszkań,
– zarządzanie najmem,

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 13.06.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Zasady home stagingu - Omówienie 7 podstawowych zasad home stagingu, które wyróżnią Twoje wnętrze. 20.06.2022r. 09:00 - 10:30 01:30
Kolory - Wpływ kolorów na emocje klientów. Jakie narzędzia pomogą nam je dobierać? 20.06.2022r. 10:30 - 11:30 01:00
Dodatki homestagingowe cz.1 - Wszystko o tekstyliach (zasłony, poduszki, dywany, firany, koce itp.), obrazach i oświetleniu do sesji. 20.06.2022r. 12:30 - 14:00 01:30
Pytania uczestników. 20.06.2022r. 14:00 - 14:30 00:30
Dodatki homestagingowe cz.2 - Dodatki homestagingowe - jakie, za ile i gdzie kupować? 27.06.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Błędy - Detale i błędy, które zabijają ofertę nieruchomości – konkretne przykłady. 27.06.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Część praktyczna home stagingu - Jak prawidłowo ścielić łóżko? Jak prawidłowo stylizować komodę? Jak prawidłowo stylizować regał? Jak prawidłowo stylizować stół? 27.06.2022r. 11:30 - 12:30 01:00
Strategia na nieruchomość - Jak dobierać klienta do nieruchomości? Kim jest grupa docelowa i klient modelowy? 27.06.2022r. 12:30 - 13:30 01:00
Marketing oferty, marketing sensoryczny - Jak promować odpowiednio nieruchomość w Internecie i na żywo? Jak pobudzać zmysły odbiorcy? 27.06.2022r. 13:30 - 14:30 01:00
Pytania uczestników. 27.06.2022r. 14:30 - 15:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

20.06.2022r.

27.06.2022r.

10 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Przygotowanie nieruchomości do sesji zdjęciowej czyli home staging w praktyce przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.