fbpx

Prospecting sprzedaży, czyli techniki i metody poszukiwania klientów | 19-21.05.2019

By 9 maja 2019Szkolenia

Informacje o szkoleniu

Termin: 19-21.05.2019

Miejsce: Lublin

Cena brutto: 6250 zł

Liczba godzin: 25

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze uczestnik:

 • pozna, gdzie i w jaki sposób szukać nowych klientów;
 • nauczy się w jaki sposób nawiązać pierwszy kontakt z klientem;
 • nauczy się dokonywać analizy rynku oraz oferty;
 • nauczy się kategoryzować klientów;
 • pozna sposoby tworzenia baz danych;
 • pozna procesy i sposoby pozyskania nowego klienta;
 • pozna sposób na zwiększenie swojej efektywności oraz planowania wg. Pareto.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób: odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych klientów dla firm, pracujących bezpośrednio w kontakcie z innymi ludźmi, tworzących bazy danych dla firm, stawiających na rozwój osobisty.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnik:

 • wie, gdzie i w jaki sposób szukać nowych klientów;
 • wie w jaki sposób nawiązać pierwszy kontakt z klientem;
 • umie dokonać analizy rynku oraz oferty;
 • umie kategoryzować klientów;
 • zna sposoby tworzenia baz danych;
 • zna procesy i sposoby pozyskania nowego klienta;
 • zna sposób na zwiększenie swojej efektywności oraz planowania wg. Pareto
 • posiada umiejętność samokształcenia;
 • zrozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej;
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Harmonogram szkolenia

Temat

Godzina

19.05.2019

Miejsce, gdzie szukać klientów

9:00 – 10:30

Język korzyści, który rozumie i akceptuje klient

10:30 – 12:00

Bariery w komunikacji z klientem

12:15 – 13:00

Efekt pierwszego wrażenia

13:00 – 13:45

Pokonywanie barier pierwszego kontaktu

13:45 – 14:30

Co jest ważne dla klienta w pierwszym kontakcie ze sprzedawcą

14:45 – 15:30

Dostosowanie argumentów i oferty pod kontem klienta

15:30 – 16:15

20.05.2019

Analiza rynku i oferty

9:00 – 10:30

Analiza informacji o kliencie

10:30 – 12:00

Metody wyboru i oceny dostawców

12:15 – 13:45

Tworzenie bazy danych klientów

13:45 – 15:15

Procesy i sposoby pozyskania nowego klienta

15:30 – 17:00

21.05.2019

Procesy i sposoby pozyskania nowego klienta

15:30 – 17:00

Najczęściej popełniane błędy podczas procesu pozyskiwania klienta

17:15 – 18:45

Efektywność i planowanie wg. Pareto

18:45 – 20:15

Osoby prowadzące szkolenie

Katarzyna Kłoda – trener specjalizująca się w realizacji szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacja w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.