+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Podstawy negocjacji handlowych

Grupa docelowa

Szkolenie „Podstawy negocjacji handlowych” adresowane jest do osób, które zawodowo zajmują się negocjacjami biznesowymi, jako przedsiębiorcy, przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. sprzedaży, specjaliści ds. obsługi klienta, marketerzy a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności negocjacyjne.

Cel szkolenia

Szkolenie „Podstawy negocjacji handlowych” przygotowuje do prowadzenia rozmów z partnerami biznesowymi, skutecznego osiągania celów biznesowych i osobistych, odpowiedniego przygotowania do procesu negocjacyjnego, negocjowania z trudnymi partnerami, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, unikania częstych błędów w negocjacjach.

Program szkolenia

 1. Czy jesteś negocjatorem? Czym są negocjacje? Podstawowe pojęcia negocjacyjne.
 2. Dolna linia i przedział zgodności. Cel negocjacyjny.
 3. BATNA i WATNA. Etapy procesu negocjacyjnego.
 4. Przygotowanie do negocjacji. Przygotowanie na poziomie merytorycznym, negocjacyjnym i psychologicznym.
 5. Strategia i styl negocjacji. Wpływ potrzeb psychologicznych na negocjacje.
 6. Strategie negocjacyjne według modelu Thomasa-Kilmanna. Dylemat więźnia.
 7. Wygrany – przegrany. Przegrany – przegrany. Przegrany – wygrany. Wygrany – wygrany.
 8. Style negocjacji. Podsumowanie strategii i stylów.
 9. Reguły wywierania wpływu społecznego w negocjacjach.
 10. Czym są reguły wywierania wpływu społecznego i co mają wspólnego z negocjacjami?
 11. Reguły wzajemności. Reguła społecznego dowodu słuszności. Podgląd. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Reguła niedostępności. Reguła autorytetu. Reguła lubienia i sympatii.
 12. Podsumowanie wywierania wpływu.
 13. Techniki na rozpoczęcie negocjacji. Słowem wstępu do technik negocjacji.
 14. Wysokie/ niskie otwarcie. Porządek i reguły oraz pierwsza oferta. Pakiet oraz odrzucenie propozycji.
 15. Techniki bez których się nie obejdziesz.
 16. Dokonywanie ustępstw w negocjacjach.
 17. Pytania w negocjacjach.
 18. Uszczegóławianie propozycji. 3xdlaczego? Próbny balon i tak, ale. Jedna karta.
 19. Integracja i odzwierciedlanie.
 20. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach.
 21. Techniki do stosowania w trakcie negocjacji.
 22. Nagroda w raju. Salami. Imadło. Szok. Pusty portfel. Śmieszne pieniądze. Optyk z Brooklynu. Standardowa procedura/umowa. Mój błąd. Zabójcza riposta. Prawy prosty. Opóźniacze. Szlaban.
 23. Techniki na budowanie przewagi w trakcie negocjacji.
 24. Chwyty poniżej pasa. Rotacja negocjatorów. Wejście eksperta. Rosyjski front. Stopa w drzwi. Drzwiami w twarz. Zdechła ryba. Niska piłka. Konkurencja ma lepszy.
 25. Techniki na zakończenie negocjacji.
 26. Ostatnie życzenie. Skubanie. Ostatnia propozycja. Ograniczone pełnomocnictwo. Krakowski targ. Fakty dokonane. Znam już techniki… I co dalej?
 27. Role w zespole negocjacyjnym.
 28. Różnica miedzy negocjacjami dwustronnymi a wielostronnymi.
 29. Negocjacje a prawo.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 27.12.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Czy jesteś negocjatorem? Czym są negocjacje? Podstawowe pojęcia negocjacyjne. Dolna linia i przedział zgodności. Cel negocjacyjny. 03.01.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
BATNA i WATNA. Etapy procesu negocjacyjnego. Przygotowanie do negocjacji. Przygotowanie na poziomie merytorycznym, negocjacyjnym i psychologicznym. 03.01.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Strategia i styl negocjacji. Wpływ potrzeb psychologicznych na negocjacje. Strategie negocjacyjne według modelu Thomasa-Kilmanna. Dylemat więźnia. 03.01.2023r. 11:00 - 11:30 00:30
Wygrany – przegrany. Przegrany – przegrany. Przegrany - wygrany. Wygrany - wygrany. 03.01.2023r. 12:00 - 13:00 01:00
Style negocjacji. Podsumowanie strategii i stylów. 03.01.2023r. 13:00 - 14:00 01:00
Reguły wywierania wpływu społecznego w negocjacjach. Czym są reguły wywierania wpływu społecznego i co mają wspólnego z negocjacjami? 03.01.2023r. 14:00 - 14:30 00:30
Reguły wzajemności. Reguła społecznego dowodu słuszności. Podgląd. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Reguła niedostępności. Reguła autorytetu. Reguła lubienia i sympatii. 04.01.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Podsumowanie wywierania wpływu. 04.01.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Techniki na rozpoczęcie negocjacji. Słowem wstępu do technik negocjacji. 04.01.2023r. 11:00 - 11:30 00:30
Wysokie/ niskie otwarcie. Porządek i reguły oraz pierwsza oferta. Pakiet oraz odrzucenie propozycji. 04.01.2023r. 12:00 - 13:00 01:00
Techniki bez których się nie obejdziesz. Dokonywanie ustępstw w negocjacjach. 04.01.2023r. 13:00 - 14:00 01:00
Pytania w negocjacjach. Uszczegóławianie propozycji. 3xdlaczego? Próbny balon i tak, ale. Jedna karta. 04.01.2023r. 14:00 - 14:30 00:30
Integracja i odzwierciedlanie. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach. Techniki do stosowania w trakcie negocjacji. 05.01.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Pismo.Nagroda w raju.Salami.Imadło. Szok. Pusty portfel.Śmieszne pieniądze. Optyk z Brooklynu. Standardowa procedura/umowa.Mój błąd.Zabójcza riposta.Prawy prosty.Opóźniacze. Szlaban. 05.01.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Techniki na budowanie przewagi w trakcie negocjacji. 05.01.2023r. 11:00 - 11:30 00:30
Chwyty poniżej pasa. Rotacja negocjatorów. Wejście eksperta. Rosyjski front. Stopa w drzwi. Drzwiami w twarz. Zdechła ryba. Niska piłka. Konkurencja ma lepszy. 05.01.2023r. 12:00 - 13:00 01:00
Techniki na zakończenie negocjacji. Ostatnie życzenie. Skubanie. Ostatnia propozycja. Ograniczone pełnomocnictwo. Krakowski targ. Fakty dokonane. Znam już techniki… I co dalej? 05.01.2023r. 13:00 - 14:00 01:00
Role w zespole negocjacyjnym. Różnica miedzy negocjacjami dwustronnymi a wielostronnymi. Negocjacje a prawo. 05.01.2023r. 14:00 - 14:30 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

03.01.2023r.

04.01.2023r.

05.01.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Podstawy negocjacji handlowych przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.