fbpx

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

By 10 maja 2019Szkolenia

Informacje o szkoleniu

Termin: 29.05.2019

Miejsce: Wodzisław Śląski

Cena brutto: 2550 zł

Liczba godzin: 12

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.
 • Pozna cele optymalizacji podatkowej.
 • Pozna zmiany podatkowe od 01.01.2019 roku.
 • Nauczy się minimalizacji kosztu kapitału przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa stabilnego funkcjonowania dla przedsiębiorstwa.
 • Nauczy się analizy i oceny pozycji płynnościowej firmy, m.in. efektywności zarządzania gotówką, rozliczeniami i zapasami.
 • Nauczy się analizy i oceny efektywności wykorzystania majątku.
 • Nauczy się analizy i struktury i sposobu wykorzystania kapitałów.
 • Nauczy się analizy polityki księgowej i przyjętych standardów rachunkowości.
 • Nauczy się analizy i oceny
 • Pozna formy optymalizacji podatkowej
 • Pozna zasady optymalizacji podatkowej wynikającej ze stosunku pracy.
 • Pozna konsekwencje optymalizacji podatkowych.
 • Pozna ryzyka negatywnych konsekwencji optymalizacji podatkowych.
 • Zrozumie zasady minimalizacji ryzyka podatkowego.
 • Posiądzie umiejętność samokształcenia się.
 • Zrozumie znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwie.
 • Będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy odpowiedzialni za obszary finansowe i kadrowe.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • Nauczył się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie
 • Poznał cele optymalizacji podatkowej.
 • Poznał zmiany podatkowe od 01.01.2019 roku.
 • Nauczył się minimalizacji kosztu kapitału przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa stabilnego funkcjonowania dla przedsiębiorstwa.
 • Nauczył się analizy i oceny pozycji płynnościowej firmy, m.in. efektywności zarządzania gotówką, rozliczeniami i zapasami.
 • Nauczył się analizy i oceny efektywności wykorzystania majątku.
 • Nauczył się analizy i struktury i sposobu wykorzystania kapitałów.
 • Nauczył się analizy polityki księgowej i przyjętych standardów rachunkowości.
 • Nauczył się analizy i oceny
 • Poznał formy optymalizacji podatkowej
 • Poznał zasady optymalizacji podatkowej wynikającej ze stosunku pracy.
 • Poznał konsekwencje optymalizacji podatkowych.
 • Poznał ryzyka negatywnych konsekwencji optymalizacji podatkowych.
 • Zrozumiał zasady minimalizacji ryzyka podatkowego.
 • Posiada umiejętność samokształcenia się.
 • Rozumie znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwie.
 • Potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Harmonogram szkolenia

Temat

Godzina

29.05.2019

Czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie. Zmiany podatkowe od 01.01.2019 roku

9:00 – 9:45

Cele optymalizacji podatkowej. Omówienie obszarów optymalizacji podatkowej

9:45 – 10:30

Optymalizacje podatkowe na gruncie różnych ustaw

10:30 – 11:15

Optymalizacja podatkowa ze stosunku pracy

11:30 – 12:15

Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości

12:15 – 13:00

Optymalizacja na gruncie podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

13:00 – 13:45

30.05.2019

Planowanie podatkowe przy działalności gospodarczej. Formy działalności a optymalizacja podatkowa

9:00 – 9:45

Zmiana formy działalności gospodarczej w trakcie w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych

9:45 – 10:30

Likwidacja i ponowne założenie działalności jako forma działań optymalizacyjnych

10:30 – 11:15

Optymalizacja podatkowa na gruncie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Optymalizacja podatkowa na gruncie innych ustaw

11:30 – 12:15

Konsekwencje optymalizacji podatkowych

12:15 – 13:00

Ryzyko negatywnych konsekwencji optymalizacji podatkowych. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego

13:00 – 13:45

Osoby prowadzące szkolenie

Monika Batko – Ukończyła finanse na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, zarządzanie zmianami w Birkbeck Colledge przy Uniwersytecie Londyńskim oraz controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoje kompetencje budowała przez 15 lat intensywnej pracy w bankowości korporacyjnej oraz zarządzając finansami międzynarodowej grupy kapitałowej. Brała udział w przejęciach i sprzedaży spółek, tworzeniu joint venture oraz była liderem procesu w obszarze finansów w procesie fuzji. Nadzorowała spółki zależne z pozycji członka rady nadzorczej. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami i controllingu

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.