fbpx

Komunikacja międzykulturowa i negocjacje biznesowe | 08.06.2019

By 9 maja 2019Szkolenia

Informacje o szkoleniu

Termin: 08.06.2019

Miejsce: Kraków

Cena brutto: 639,60 zł

Liczba godzin: 8

Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie podzielone jest na dwa części: Komunikacja międzykulturowa i międzynarodowe negocjacje biznesowe. W pierwszej części przedstawiona będzie teoria kultury interpretowana z perspektywy chińskich i zachodnich pracowników nauki. Druga część będzie obejmowała model oraz bariery komunikacji międzykulturowej z naciskiem umiejętności i stosowane strategie podczas negocjacji. Dodatkowo wyjaśnione zostaną cechy obecnego rynku chińskiego z bardziej szczegółową analizą strategii marketingowych.

Grupa docelowa

 • Przedsiębiorcy chcący rozwinąć swój biznes; przedsiębiorcy chcący wejść na kolejny poziom rozwoju;
 • Podmioty, które chcą skorzystać z możliwości rynku chińskiego.

Efekty szkolenia

Uczestnik po szkoleniu:

 • poznał pojęcie kultury w różnych ujęciach;
 • poznał kulturę chińską;
 • poznał bariery w komunikacji międzykulturowej;
 • nabył umiejętności komunikacji międzykulturowej;
 • poznał strategie w komunikacji międzykulturowej;
 • poznał teorię i zasady międzynarodowych negocjacji biznesowych;
 • poznał sposoby radzenia sobie na rynku chiński;
 • poznał strategie marketingowe.

Ramowy program usługi

CZĘŚĆ PIERWSZA: Komunikacja międzykulturowa

Pojęcie kultury w różnych ujęciach

 • Rozgrzewka: zaprojektuj LOGO za pomocą języka ciała
 • Definicja kultury
 • Poglądy zachodnich pracowników nauki na kulturę
 • Teoria Halla
 • Teoria Hofstede’a
 • Poglądy chińskich pracowników nauki na kulturę
 • Argument Lin Yutang
 • Filozofia Gu Hongminga

Charakterystyka kultury chińskiej

 • Czym jest kultura chińska
 • Zmiany w kulturze chińskiej

Bariery w komunikacji międzykulturowej

 • Model komunikacji i bariery komunikacyjne
 • Bariery komunikacji międzykulturowej

Umiejętności i strategie komunikacji międzykulturowej

 • Skuteczne umiejętności komunikacji międzykulturowej
 • Strategie komunikacji międzykulturowej
 • Różnica między empatią a współczuciem
 • Seminarium: zaprojektuj kwestionariusz na potrzeby klienta

CZĘŚĆ DRUGA: Międzynarodowe negocjacje biznesowe i przegląd rynku chińskiego

Skrótowa teoria międzynarodowych negocjacji biznesowych

 • Model międzynarodowych negocjacji biznesowych: Model BATNA / ZOPA
 • Teoria potrzeb
 • Teoria gier

Zasady międzynarodowych negocjacji biznesowych

 • Procedury międzynarodowych negocjacji biznesowych: APRAM
 • Scenariusze strategiczne
 • Strategie stylów negocjacyjnych
 • Zastosowanie sztuki wojennej Sun Tzu

Jak radzić sobie na rynku chińskim

 • Charakterystyka rynku chińskiego
 • Strategie marketingowe w Chinach: 4Ps / 4Cs / 4Rs

Strategie marketingowe

 • Zastosowanie multimediów
 • Efekt gwiazdy filmowej
 • Big Data i sieć społeczna
 • Relacje publiczne

Dodatkowe informacje

1 godzina szkolenia trwa 45 min. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Wykład prowadzony w języku chińskim będzie tłumaczony na język polski. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Harmonogram szkolenia

Temat

Godzina

08.06.2019

Pojęcie kultury w różnych ujęciach

8:00 – 8:45

Charakterystyka kultury chińskiej

8:45 – 9:30

Bariery w komunikacji międzykulturowej

9:30 – 10:15

Umiejętności i strategie komunikacji międzykulturowej

10:15 – 11:00

Skrótowa teoria międzynarodowych negocjacji biznesowych

11:30 – 12:15

Zasady międzynarodowych negocjacji biznesowych

12:15 – 13:00

Jak radzić sobie na rynku chińskim?

13:00 – 13:45

Strategie marketingowe

13:45 – 14:30

Osoby prowadzące szkolenie

Zhang Ming – Wykładowca akademicki. Zajmuje się chińską kulturą oraz komunikacją międzykulturową. Specjalizuje się również w negocjacjach biznesowych, której obejmują bariery komunikacji międzykulturowej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz negocjacji biznesowych.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.