+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Jak prowadzić kadry w 2023 roku – vademecum zmian kadrowych 2023

Grupa docelowa

Szkolenie „Jak prowadzić kadry w 2023 roku – vademecum zmian kadrowych 2023” adresowane jest do specjalistów ds. kadr i płac, osób przygotowujących się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym, pracowników działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach, właścicieli firm, sekretarek, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe oraz do wszystkich osób zainteresowanym problematyką obejmującą szkolenie.

Cel szkolenia

Szkolenie „Jak prowadzić kadry w 2023 roku – vademecum zmian kadrowych 2023” przygotowuje do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie kadr a także jej analizy zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.

Program szkolenia

Jak prowadzić kadry w 2023?

 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP, ZUS i orzecznictwa.
 2. Nawiązanie stosunku pracy – procedura zatrudniania pracownika zgodnie z RODO.
 3. Dobre praktyki przy kształtowanie stosunku pracy – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika – omówienie najczęstszych problemów.
 4. Zasady tworzenia dokumentacji osobowej – teczki A, B,C, D.
 5. Dokumentacja urlopowa 2023 – urlopy zaległe, bieżące, dodatkowe – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 6. Czas pracy 2023.
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji czasu pracy- najczęstsze błędy.
 8. Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.
 9. ZFŚŚ 2023.
 10. Rozwiązywanie umowy o pracę ze szczególnym omówieniem najczęstszych problemów.

Praca zdalna w Kodeksie Pracy – jak się do niej przygotować?

 1. Pojęcie pracy zdalnej.
 2. Polecenie pracy zdalnej według dotychczasowych zasad.
 3. Miejsce wykonywania pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy i pracownika.
 4. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia.
 5. Sposoby świadczenia pracy zdalnej.
 6. Kiedy pracownik ma prawo wnioskować o pracę zdalną.
 7. Zaprzestanie pracy zdalnej.
 8. Jak prawidłowo skonstruować zasady pracy zdalnej.
 9. Co reguluje warunki pracy zdalnej?
 10. Co powinny zawierać przepisy wewnątrzzakładowe?
 11. Jak kontrolować pracownika zdalnego?
 12. Ochrona pracownika wykonującego pracę zdalną.
 13. BHP w pracy zdalnej.
 14. Zasady prowadzenia dokumentacji w przypadku pracy zdalnej.

Kontrola trzeźwości

 1. Alkohol i środki odurzające w pracy – czy pracodawca będzie mieć nowe narzędzia kontroli?
 2. Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
 3. Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna?
 4. Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
 5. Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jej wydania?

Dyrektywy unijne – jak zmienią kodeks pracy? Jak należy przygotować się do zmian?

 1. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika.
 2. Zmiany w umowach o pracę na okres próbny.
 3. Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia.
 4. Zapewnienie pracownikowi prawa do wystąpienia z zapytaniem o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy oraz obowiązki pracodawcy udzielenia pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem.
 5. Prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.
 6. Zmiany w urlopach rodzicielskich.
 7. Urlop opiekuńczy po nowemu.
 8. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.
 9. Elastyczna organizacji pracy.
 10. Skróceniu okresu z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka do urlopu ojcowskiego.
 11. Przepisy chroniące pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 12. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy, delegowanie poza stałe miejsce pracy tylko za zgodą pracownika – zmiana wieku dziecka z 4 do 8 roku życia.
 13. Doprecyzowanie zasad urlopu wychowawczego.

Trener

BARBARA PAWEŁKO-CZAJKA

Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 22.05.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Jak prowadzić kadry w 2023? Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP, ZUS i orzecznictwa. 29.05.2023r. 08:00 - 10:00 02:00
Nawiązanie stosunku pracy - procedura zatrudniania pracownika zgodnie z RODO. 29.05.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Dobre praktyki przy kształtowanie stosunku pracy - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika - omówienie najczęstszych problemów. 29.05.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Zasady tworzenia dokumentacji osobowej - teczki A, B,C, D. 29.05.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Dokumentacja urlopowa 2023 – urlopy zaległe, bieżące, dodatkowe - prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. 29.05.2023r. 12:45 - 13:45 01:00
Czas pracy 2023. Zasady prowadzenia dokumentacji czasu pracy- najczęstsze błędy. 29.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. ZFŚŚ 2023. 29.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Rozwiązywanie umowy o pracę ze szczególnym omówieniem najczęstszych problemów. 29.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Praca zdalna w Kodeksie Pracy – jak się do niej przygotować? Pojęcie pracy zdalnej. 30.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Polecenie pracy zdalnej według dotychczasowych zasad. 30.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Miejsce wykonywania pracy zdalnej - obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia. 30.05.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Sposoby świadczenia pracy zdalnej. 30.05.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Kiedy pracownik ma prawo wnioskować o pracę zdalną. Zaprzestanie pracy zdalnej. 30.05.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Jak prawidłowo skonstruować zasady pracy zdalnej. Co reguluje warunki pracy zdalnej? 30.05.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Co powinny zawierać przepisy wewnątrzzakładowe? 30.05.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Jak kontrolować pracownika zdalnego? 30.05.2023r. 11:45 - 12:45 01:00
Ochrona pracownika wykonującego pracę zdalną. BHP w pracy zdalnej. 30.05.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Zasady prowadzenia dokumentacji w przypadku pracy zdalnej. 30.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Kontrola trzeźwości. Alkohol i środki odurzające w pracy – czy pracodawca będzie mieć nowe narzędzia kontroli? 30.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej? 30.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna? Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających? 30.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jej wydania? 30.05.2023r. 15:30 - 16:00 00:30
Dyrektywy unijne - jak zmienią kodeks pracy? Jak należy przygotować się do zmian? 31.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. 31.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Zmiany w umowach o pracę na okres próbny. 31.05.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia. 31.05.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Zapewnienie pracownikowi prawa do wystąpienia z zapytaniem o formę zatrudnienia z przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy oraz obowiązki pracodawcy udzielenia pisemnej odpowiedzi. 31.05.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku. 31.05.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Zmiany w urlopach rodzicielskich. 31.05.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Urlop opiekuńczy po nowemu. 31.05.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. 31.05.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Elastyczna organizacji pracy. 31.05.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Skróceniu okresu z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka do urlopu ojcowskiego. 31.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Przepisy chroniące pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę. 31.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Przepisy chroniące pracownika przed negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 31.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy, delegowanie poza stałe miejsce pracy tylko za zgodą – zmiana wieku dziecka z 4 do 8 roku życia. 31.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Doprecyzowanie zasad urlopu wychowawczego. 31.05.2023r. 15:30 - 16:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

29.05.2023r.

30.05.2023r.

31.05.2023r.

22 godziny zegarowe

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

3 190,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Jak prowadzić kadry w 2023 roku – vademecum zmian kadrowych 2023 przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.