Usługi

ISO 9001

Jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim...

Audyt wstępny ISO 9001

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe...

Wdrożenie ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe...

Audyt gotowości ISO 9001

Coraz częściej organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania spełniającego określone kryteria certyfikacyjne korzystając z wiedzy i doświadczenia własnego personelu. Kierownictwo organizacji aby stwierdzić gotowość...

Szkolenie: Wymagania normy ISO 9001

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie: - wymogów normy ISO 9001 - nowoczesnych metod zarządzania jakością w organizacji - wymagań poszczególnych rozdziałów normy ISO...

Szkolenie: Audytor wewnętrzny ISO 9001

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie: - planowania, przeprowadzani i dokumentowania audytów wewnętrznych systemów zarządzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2011 - zasad audytowania -...

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem wymagane przez ISO 9001

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie: - podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji - identyfikacja ryzyk i szans - oceny ryzyk i szans - określania...