Usługi

ISO 27001

Międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ISO 27001 stanowi zestaw wytycznych dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poszczególne rozdziały normy poświęcone...

Audyt wstępny ISO 27001

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe...

Wdrożenie ISO 27001

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe...

Audyt gotowości ISO 27001

Coraz częściej organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania spełniającego określone kryteria certyfikacyjne korzystając z wiedzy i doświadczenia własnego personelu. Kierownictwo organizacji aby stwierdzić gotowość...

Szkolenie: Wymagania normy ISO 27001

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie - wymogów normy ISO 27001 - nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem informacji. - kluczowych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem...

Szkolenie: Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie - szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji - kryteriów szacowania ryzyka - identyfikacji ryryk - szacowanie skutków zmaterializowania się...

Szkolenie: Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie - Taktyki postepowania z ryzykiem - Zasad stosowania wzorcowego wykazu celów stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczeń - Celów stosowania...

Szkolenie: Monitorowanie i pomiary systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie - Uzasadnienia wyboru tego co należy monitorować i mierzyć w ramach SZBI - Rodzajów pomiarów – pomiary skuteczności...