+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Facebook i Instagram w biznesie

Grupa docelowa

Szkolenie Facebook i Instagram w biznesie” adresowane jest do osób, które odpowiadają za działania e-marketingowe w firmach (tych mniejszych i tych większych), instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych, przedsiębiorców, właścicieli firm, którzy chcą prowadzić działania samodzielnie, wyznaczyć zakres obowiązków pracownikom lub lepiej rozumieć się z firmą prowadzącą dla nich działania na Facebooku i Instagramie, pracowników agencji reklamowych i osób, które świadczą usługi związane z marketingiem na FB & IG dla swoich klientów, twórców budujących swoją markę osobistą za pomocą social mediów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenie Facebook i Instagram w biznesie” przygotowuje do samodzielnego prowadzenia kampanii reklamowych oraz skutecznej komunikacji na Facebooku i Instagramie, publikowania ciekawszych treści, lepiej dostosowanych do celów, które chce się osiągnąć, zwiększenia zasięgów, zaangażowania i liczby obserwujących na obu serwisach, skuteczniej sprzedaży, pozyskiwania kontaktów biznesowych, uczestników wydarzeń oraz docierania z informacją o działalności do osób, które faktycznie są nią zainteresowane.

Program szkolenia

1.Przygotowanie kont firmowych na Facebooku i Instagramie od strony technicznej:
– Najważniejsze ustawienia
– Bezpieczeństwo
– Menadżer Firmy
– Synchronizacja kont
– Piksel Facebooka
– Grupy OdbiorcóW

2.Spójny wizerunek marki w social mediach:
– Perfekcyjne bio
– Informacje o firmie
– Paleta kolorów marki
– Grafiki firmowe

3.Facebook i Instagram jako narzędzie sprzedażowe:
– Dane statystyczne
– Sklep na Facebooku i Instagramie
– Lejek sprzedażowy
– Ścieżka zakupowa klienta w social mediach

4.Content, który sprzedaje – jak zaplanować kalendarze contentowe:
– Co lubi algorytm?
– Jak tworzyć treści do postów?
– Jak planować kalendarze publikacji?

5.Narzędzia przydatne w prowadzeniu social mediów

6.Jak rozwijać konta w social mediach – promocja płatna i organiczna
– Czy można rozwijać konto bez płatnych reklam?
– Sposoby na organiczną promocją konta

Trener

JOLANTA DRĄSZCZ

Od 2015 roku wspieram przedsiębiorców w zakresie tworzenia strategii rozwoju firm i strategii marketingowych. Komunikacja marek i branding to główne obszary moich zainteresowań. Moim klientom pomagam zapanować nad chaosem działań i promocji online, projektując oparte na wartościach osobowości marek i ich spójną komunikację w sieci.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym studiowałam Komunikację wizerunkową ze specjalizacją branding. Wiedzę teoretyczną od samego początku wykorzystywałam w praktyce. Miałam możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego zarówno podczas tworzenia wizerunku firm w internecie, ich stron www, sklepów internetowych, jak również w obszarze działalności offline. Aktualnie większość moich klientów to osoby prowadzące jednoosobową działalność, promujące ją za pomocą marki osobistej.

Uczę moich klientów, jak opowiadać o swojej ofercie. Pomagam im znaleźć wyróżnik marki i wybrać niszę – wszystko po to, aby tworzyli treści skierowane do właściwej grupy docelowej. Zidentyfikowanie punktów styku klienta z marką to kolejny ważny proces naszej współpracy, bo pozwala zaprojektować ścieżkę zakupową klientów i przygotować materiały do każdego z punktu. Nie mniej istotny jest etap projektowania kalendarzy contentowych, dzięki którym publikacje w social mediach zaplanowane są strategicznie – to sprawia, że moi klienci nie tylko uczą się tworzyć treści, które sprzedają, ale minimalizują czas poświęcony na pracę w social mediach.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 28.01.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Przygotowanie kont firmowych na Facebooku i Instagramie od strony technicznej. 04.02.2023r. 09:00 - 10:45 01:45
Spójny wizerunek marki w social mediach. 04.02.2023r. 11:00 - 12:45 01:45
Facebook i Instagram jako narzędzie sprzedażowe. 04.02.2023r. 13:00 - 15:00 02:00
Content, który sprzedaje - jak zaplanować kalendarze contentowe. 05.02.2023r. 09:00 - 10:45 01:45
Narzędzia przydatne w prowadzeniu social mediów. 05.02.2023r. 11:00 - 12:45 01:45
Jak rozwijać konta w social mediach - promocja płatna i organiczna. 05.02.2023r. 13:00 - 15:00 02:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

04.02.2023r.

05.02.2023r.

11 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 320,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Facebook i Instagram w biznesie przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.