fbpx

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

By 9 maja 2019Szkolenia

Informacje o usłudze

Termin: 21.05.2019

Miejsce: Spytkowice

Cena brutto: 774,90 zł

Liczba godzin: 7

Cel edukacyjny

Podczas usługi doradczej uczestnik:

  • pozna podstawy analizy ryzyka
  • pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców, obrony żywności i lokalizacji, procesów wytwarzania
  • pozna zasady opisywania procesów zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC
  • nauczy się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji

Grupa docelowa

Pracownicy zakładu pracujący w różnych obszarach, kierownicy jakości, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności.

Harmonogram

Temat

Godzina

21.05.2019

Zarządzanie procesami

8:00 – 11:00

Identyfikacja zagrożeń

11:15 – 13:15

Analiza ryzyka

13:30 – 15:30

Osoby prowadzące szkolenie

Tomasz Kożuchowicz – dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001 a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń audytora wewnętrznego ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001. Wieloletnie doświadczenie w planowaniu, nadzorowaniu oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz współpraca i reprezentowanie. Spółki przed jednostką certyfikującą podczas audytów re-certyfikujących i okresowych.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.