Usługi

Audyt wstępny ISO 27001

Opis szkolenia:

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe niezbędna jest informacja odnośnie następujących kwestii: - Czy istniejące praktyki i regulacje w organizacji spełniają wymagania stanowiące kryteria certyfikacji systemu zarządzania który ma być wdrożony; - Co należy dodatkowo zrobić aby spełnić te wymagania; - Jakie działania w związku z tym należy podjąć; - Jakie zasoby są niezbędne do realizacji powyższych działań; - Jakie zasoby jest w stanie zapewnić sama organizacja we własnym zakresie a jakie powinna pozyskać z zewnątrz; - Jakie są ramy czasowe dla realizacji poszczególnych działań; Audyt jest przeprowadzany przez zespół audytorów zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem audytu. Działania audytowe prowadzone są w sposób: - Przeglądu dokumentów organizacji; - Wysyłaniu kwestionariuszy audytowych z prośba o wypełnienie przez określonych pracowników; - Rozmów z określonymi członkami kierownictwa organizacji i pracownikami organizacji. - Obserwacji audytorów.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

Termin szkolenia

Termin szkolenia

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:


  Zapoznałem/-am się z treścią poniższego komunikatu o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
  5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin szkolenia dostępny jest pod tym linkiem.

  Chcę otrzymywać newsletter i inne informacje marketingowe od Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail lub SMS, w tym wysyłanych za pomocą automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana.