+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Asertywność w praktyce – jak zacząć żyć własnym życiem, zamiast ciągłego spełniania oczekiwań innych?

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się jak żyć własnym życiem zamiast ciągłego spełniania oczekiwań innych. Dla osób, które chcą nauczyć się asertywnego załatwiania spraw w życiu codziennym i zawodowym oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Asertywność w praktyce – jak zacząć żyć własnym życiem, zamiast ciągłego spełniania oczekiwań innych?” przygotowuje do asertywnego komunikowania się w życiu prywatnym, jak i zawodowym w oparciu o znajomość różnych stylów komunikacji, blokad asertywności, narzędzi do pokonywania tych blokad. Usługa pomoże uczestnikom poznać ich granice psychologiczne, które wpływają na każdą dziedzinę życia.

Program szkolenia

Moduł I

Asertywność – czym jest, a czym nie jest.

 • definicja asertywności
 • 4 style komunikacji
 • asertywność, a agresja

Moduł II

Dlaczego nie jesteśmy asertywni?

 • 3 najczęstsze powody, które sprawiają, że spełniamy oczekiwania innych

Moduł III

Blokady asertywności – jak je pokonać?

 • 4 najpowszechniejsze blokady, które sprawiają, że boimy się mówić asertywnie
 • jak pokonać blokady, które hamują naszą asertywność

Moduł IV

Dlaczego nie jesteśmy asertywni?

 • 3 najczęstsze powody, które sprawiają, że spełniamy oczekiwania innych

Moduł V

Blokady asertywności – jak je pokonać?

 • 4 najpowszechniejsze blokady, które sprawiają, że boimy się mówić asertywnie
 • jak pokonać blokady, które sprawiają że boimy się mówić asertywnie

MODUŁ VI

Jak poznać własne granice psychologiczne?

 • czym są granice psychologiczne i dlaczego ich wyznaczanie jest jedną
  z podstawowych umiejętności, jaką warto posiadać
 • jak poznać granice psychologiczne

Moduł VII

Jak być asertywnym?

 • komunikat asertywny
 • jak asertywnie odmawiać
 • jak bronić się przed destruktywną krytyką
 • techniki asertywności

Mentalne lifehacki, aby asertywność była codziennością.

Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

Trener

Paweł Węgier – Trener spokoju, Trener mentalny

Paweł Węgier w 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka, tym samym uzyskując certyfikat Trenera Mentalnego. W swojej pracy pomaga: przedsiębiorcom, osobom indywidualnym oraz zawodowym muzykom, w zbudowaniu trwałego i opartego na mocnych filarach spokoju wewnętrznego.

Zagadnienia z jakimi najczęściej pracuje to:

 • pewność siebie,
 • poczucie własnej wartości,
 • strach przed oceną innych,
 • życie własnym życiem zamiast ciągłego spełniania oczekiwań innych.

Prowadzi szkolenia, webinaria, warsztaty. Swoją widzę przekazuje w formie e-booków
i nagrań. W dużej mierze skupia się jednak na sesjach indywidualnych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

 • radzenia sobie ze stresem,
 • prokrastynacji,
 • budowania zespołu i komunikacji,
 • zarządzaniu sobą w czasie,
 • asertywności,
 • odzyskania spokoju.

Łącznie Paweł Węgier przeprowadził szkolenia dla 6511 osób.

Jako trener zrealizował następujące tematy szkoleń:

 • Jak kontrolować własne emocje?,
 • Jak mieć pracę i życie?,
 • Jak odpoczywać, czyli SPA dla psychiki?
 • Jak odzyskać spokój w 6 prostych krokach?,
 • Jak pokonać stres i zapanować nad życiem?,
 • Jak polubić siebie?,
 • Jak przestać spełniać oczekiwania innych?,
 • Jak zbudować zdrową pewność siebie?,
 • Mów mi dobrze, czyli jak przez zmianę słownictwa zmienić własne życie?,
 • Natłok myśli – jak z nim walczyć? ,
 • Skąd bierze się wewnętrzny spokój?,
 • Spokój wewnętrzny.,
 • Stres – jak sobie z nim radzić.,
 • Zbuduj siebie a zbudujesz swój biznes.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 27.01.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Asertywność w praktyce - jak zacząć żyć własnym, zamiast ciągłego spełniania oczekiwań innych? 03.02.2022r. 09:00 - 13:00 04:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

03.02.2022r.

4 godziny zegarowe

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

299,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Asertywność w praktyce – jak zacząć żyć własnym życiem, zamiast ciągłego spełniania oczekiwań innych? przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.