+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Jak prowadzić skuteczne rozmowy z potencjalnym klientem? – 5 etapów spotkania handlowego

Grupa docelowa

Szkolenie nastawione na rozwój uczestników w kompetencjach sprzedażowych oraz wzmocnienie ich w budowaniu relacji z klientem.Umiejętność pozyskania klienta, poznania jego prawdziwych potrzeb oraz prawidłowej odpowiedzi na jego motywatory zakupowe, w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Sprzedawcy, którzy opanowali tę sztukę mają o wiele większą łatwość oraz skuteczność w osiąganiu i zdobywaniu zamierzonych celów. Dodatkowo osoby te bez trudu zawierają nowe znajomości, co również przekłada się na powiększanie portfolio potencjalnych klientów. Sprzedaż jest kluczowa w rozwijaniu firmy.Szkolenie te uświadomi jak istotne w dzisiejszych czasach jest odpowiednie i nietypowe podejście do klienta, nauczy uczestnika jak prawidłowo trafić do klienta oraz da odpowiednie narzędzia, które od samego początku będzie mógł wprowadzać w swoją pracę. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących prowadzić skuteczne rozmowy handlowe ze swoimi klientami.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną przekazane uczestnikom narzędzia, dzięki którym udoskonalą oni umiejętności zainteresowania i pozyskania potencjalnego klienta, podziału klientów na ich charakter, dzięki czemu będą mogli lepiej dostosować się do drugiego człowieka, badania potrzeb oraz przedstawienia oferty. Uczestnicy posiądą wiedzę oraz umiejętności zachwycania swoich odbiorców, aby zawsze o nich pamiętano.

Program szkolenia

MODUŁ I – Otwarcie spotkania

 • 3 zasady biznesowe
 • Uwaga, wysłuchanie i zrozumienie = Relacja
 • Administracja kluczem sukcesu
 • Wstępne opuszczenie gardy
 • Umiejętne budowanie zaufania w głowie klienta
 • Różnica prawdziwej potrzeby, a kreowanej potrzeby
 • Napięcie motywacyjne

MODUŁ II – Badanie potrzeb (teoretyczne czy skuteczne?)

 • Matryca pytań – badanie potrzeb, a zadawanie pytań
 • Umięjętne aktywne słuchanie klienta
 • Technika FOP – konstrukcja czasowa
 • 3P – model diagnozy potrzeb klienta
 • Motywatory zakupowe klienta
 • Opuszczenie gardy behawioralnej klienta
 • Koło możliwości
 • Analiza gotowości zakupowej

MODUŁ III – Przedstawienie oferty (Prawidłowy język korzyści)

 • Metoda CZK – obalenie mitu
 • Kotwiczenie informacji w mózgu klienta
 • Generator korzyści
 • Teoria Trójek
 • Teoria Straight Line – mowa logiczno emocjonalna
 • Sprawdzanie gotowości zakupowej
 • Klucz – wstępna finalizacja

MODUŁ IV – Finalizacja oraz praca z obiekcjami

 • Skuteczna Metoda 3x TAK
 • Technika Imadła
 • Odnoszenie się do gotowości zakupowej
 • Metoda 6 kroków w pracy z obiekcjami
 • Teoria Straight Line – argumentacja

Trener

TOMASZ DANKOWSKI – Autor, Przedsiębiorca, Trener

– Wieloletnie doświadczenie w branży Call Center na stanowisku Managera, gdzie zarządzałem 50-osobowym zespołem sprzedażowym na projektach B2B oraz B2C. Realizowanie strategii sprzedażowych, praca pod presją czasu czy prowadzenie warsztatów to chleb powszedni. Po latach wielu moich podopiecznych pięło się po drabinie kariery w firmach, osiągało rekordowe wyniki oraz zajmowali coraz wyższe stanowiska.
– Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej. Cały czas działam w tym obszarze, buduję oddziały handlowe w kilku miastach w Polsce, pracuje nad rozwojem handlowców dzięki czemu skrupulatnie z miesiąca na miesiąc osiągają lepsze wyniki sprzedażowe.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 24.02.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
MODUŁ I - Otwarcie spotkania 03.03.2022r. 9:00 - 10:30 01:30
MODUŁ II - Badanie potrzeb (teoretyczne czy skuteczne?) 03.03.2022r. 10:45 - 12:15 01:30
MODUŁ III - Przedstawienie oferty (Prawidłowy język korzyści) 04.03.2022r. 9:00 - 10:30 01:30
MODUŁ IV - Finalizacja oraz praca z obiekcjami 04.03.2022r. 10:45 - 12:15 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

03.03.2022r.

04.03.2022r.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

999,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Jak prowadzić skuteczne rozmowy z potencjalnym klientem? – 5 etapów spotkania handlowego przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.