Szkolenia RODO

Oferty szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców oraz Inspektorów Ochrony Danych, w zakresie RODO.

Szkolenia

Dla właścicieli i zarządzających w małych firmach

jak-zyc

"Jak żyć?" – Kurs podstawowy RODO

Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników firm sektora MŚP, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych dotyczących osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bezpieczeństwo – Kurs podstawowy RODO

Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników firm sektora MŚP, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych dotyczących osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla Inspektorów Ochrony Danych lub osób odpowiedzialnych za stosowanie RODO w firmach

Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych

Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób które są odpowiedzialne w organizacji za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy podmiotami

Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób które są odpowiedzialne w organizacji za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Szacowanie, ocena i postępowanie z ryzykiem dotyczące ochrony danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych.

Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób które są odpowiedzialne w organizacji za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Wykonywanie audytów przez Inspektora Ochrony Danych

Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób które są odpowiedzialne w organizacji za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Szkolenia skierowane do szczególnych branż lub funkcji

RODO w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób które są odpowiedzialne w organizacji za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Obsługa żądań pacjentów wynikających z rozdziału III RODO i ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Specyfika przetwarzania danych osobowych w placówkach służby zdrowia

Szkolenie jest dedykowane dla wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych oraz osób które są odpowiedzialne w organizacji za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń nawet w 80%

Wszystkie szkolenia z dziedziny ochrony danych osobowych, mogą zostać dofinansowanie nawet w 80%. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się nami.