szkolenia-g1-g2-g3

Szkolenia G1, G2, G3

Szkolenia energetyczne, elektryczne, gazowe

Oferujemy szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Przeznaczone są osób, które zainteresowane są przedłużeniem lub uzyskaniem uprawnień.

Centrum Zarzadzania Jakością INFOX oferuje profesjonalne szkolenia typu G1, G2 i G3 czyli elektryczne, energetyczne i gazowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji. Posiadamy  wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów typu G1, G2 i G3. Kursy kwalifikacyjne  elektryczne, energetyczne i gazowe organizowane są dla osób, które są zainteresowane uzyskaniem bądź też przedłużeniem uprawnień tzw. G1, G2 i G3.

Grupę docelową stanowią m.in.  elektrycy, ciepłownicy, osoby obsługujące sprężarki, gazy techniczne, instalacje gazów w szpitalach lub też palaczy. Szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe pozwalają na nabycie uprawnień eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne i gazowe. Szkolenia G1, G2 i G3 prowadzimy w naszych salach szkoleniowych na terenie całego kraju jak też w siedzibie Klienta.

Uprawnienia G1 – UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

Liczba godzin szkolenia: 27 godzin dydaktycznych
Liczba dni szkolenia: 3 dni (piątek, sobota, niedziela)
Egzamin: Po ukończonym szkoleniu uczestnik podchodzi do egzaminu przed państwową komisją.
Cena szkolenia: Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych
Cena egzaminu: Egzamin państwowy jest finansowany ze środków publicznych

Kursy i uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kursy  G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne. W zależności od wiedzy i doświadczenia kandydatów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G1 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też w zakresie uprawnień kontrolno-pomiarowych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia G2 – UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Liczba godzin szkolenia: 27 godzin dydaktycznych
Liczba dni szkolenia: 3 dni (piątek, sobota, niedziela)
Egzamin: Po ukończonym szkoleniu uczestnik podchodzi do egzaminu przed państwową komisją.
Cena szkolenia: Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych
Cena egzaminu: Egzamin państwowy jest finansowany ze środków publicznych

Szkolenia i uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia G3 – UPRAWNIENIA GAZOWE

Liczba godzin szkolenia: 27 godzin dydaktycznych
Liczba dni szkolenia: 3 dni (piątek, sobota, niedziela)
Egzamin: Po ukończonym szkoleniu uczestnik podchodzi do egzaminu przed państwową komisją.
Cena szkolenia: Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych
Cena egzaminu: Egzamin państwowy jest finansowany ze środków publicznych

Kursy dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenia G3 (gazowe) są skierowane do osób chcących uzyskać lub też odnowić uprawnienia gazowe. W zależności od wiedzy i doświadczenia uczestników szkolenia komisja państwowa przyznaje uprawnienia gazowe G3 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Każda kategoria uprawnień typu G1, G2 i G3 może obejmować uprawnienia eksploatacyjne (uprawnienia „E”) i/lub dozorowe (uprawnienia „D”).

Kursy G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) i G3 (elektryczne) kończą się egzaminem państwowym przed komisją państwową. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…