Standaryzacja pracy

Standaryzacja pracy

Świadomość jakości. Zmniejszenie kosztów wytwarzania.
Szkolenia dla przedsiębiorców

Standaryzacja pracy umożliwia wydajne wykonywanie pracy na wymaganym poziomie jakości.

Standaryzacja w miejscu pracy to przede wszystkim stabilizacja już istniejących warunków pracy, rozwijanie umiejętności pracowników, ograniczenie zmienności oraz dokumentacja sposobów kontroli jakości. Zapisz się na szkolenie z możliwością dofinansowania ze środków UE, przez co koszty szkolenia mogą spaść nawet o 80%.

Liczba dni: 2

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami zarządzania przez jakość i obniżania kosztów produkcji poprzez standaryzację pracy dla działów produkcyjnych, logistycznych i wspomagających. Pozyskanie i przyswojenie wiedzy z zakresu wpływu pracy operatorów na jakość wyrobu.

Uzyskanie wiedzy na temat: czym jest jakość i terminów technicznych z nią związanych, metody standaryzacji pracy, wpływu jakości wyrobu na koszty przedsiębiorstwa. Zapoznanie z zasadami 5S i 7 strat.  Umiejętność samodzielnego rozumienia wymagań klienta dotyczących jakości wyrobu w odniesieniu do obszaru odpowiedzialności słuchacza. Umiejętność wdrożenia na swoim stanowisku zasad metody 5S. Umiejętność wykrycia jednej z siedmiu strat które mogą występować na stanowisku pracy lub na stanowiskach pracowników podwładnych.

Program ramowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób których praca ma związek z produkcją wyrobów i dbałością o ich jakość.

Dla zwiększenia skuteczności szkolenia w usłudze powinien wziąć udział przynajmniej 1 przedstawiciel działu jakości.

 1. Wprowadzenie powitanie uczestników pierwszego dnia
 2. Podstawowe terminy i definicje związane z jakością dla pracowników działów produkcyjnych i logistycznych.
 3. Omówienie skutków wpływu błędów jakościowych na zachowanie ciągłości dostaw do Klienta i kosztów złej jakości wyrobów.
 4. Wymagania jakościowe dla pracowników działów produkcji i logistyki
 5. Wymagania jakościowe zawarte w dokumentacji, sposób wypełniania formularzy jakościowych – dlaczego to takie ważne?
 6. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi
 7. Reakcja na niezgodności
 8. Ciągłe doskonalenie
 9. Ćwiczenia w miejscu pracy oraz z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
 10. Wprowadzenie i powitanie uczestników drugiego dnia
 11. Koszty marnotrawstwa na stanowiskach w procesach produkcyjnych, 7-em strat.
 12. Omówienie wraz z przykładami poszczególnych elementów metodologii 5S:
  1. Sortowanie
  2. Systematyzowanie działań
  3. Sprzątanie (definiowanie stałych lokalizacji dla poszczególnych narzędzi)
  4. Standaryzacja
  5. Samodyscyplina
  6. Omówienie przykładów
 13. Zapoznanie czym jest proces
 14. Jak stosować podejście procesowe w optymalizacji produkcji
 15. Omówienie metod pracy nad problemami jakościowymi, metoda 5 why.
 16. Ćwiczenia w miejscu pracy oraz z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…