RODO w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 1. Dla kogo:

Szkolenie jest dedykowane dla kierownictwa i pracowników działów HR

 1. W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:
 • Ochrona danych osobowych w rekrutacji.
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu;
 • Ochrona danych w zatrudnieniu typu niepracowniczego;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369) – nowe obowiązki informacyjne.
 • Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony danych osobowych;
 1. Po ukończeniu szkolenia:
 • Uczestnik nauczy się kogo i w jakim zakresie obowiązują i dotyczą nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
 • Uczestnik nauczy się, jak dzielimy dane osobowe i kiedy wymagają one szczególnej ochrony;
 • Uczestnik nauczy się na czym jest obowiązek zachowania poufności danych osobowych – kiedy oraz przez jaki okres obowiązuje;
 • Uczestnik pozna zakres danych osobowych wymaganych od pracownika w celu zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej;
 • Uczestnik nauczy się jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca w związku obowiązkami wynikającymi z regulacji w ramach medycyny pracy;
 • Uczestnik nauczy się, kto może kontrolować pracodawcę i pracowników w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Uczestnik nauczy się w jaki sposób pracodawca i inni administratorzy danych osobowych winni kierować swoje komunikaty do pracownika w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Wykładowca: Ekspert INFOX

 1. Czas trwania szkolenia:

1 dzień  8 h

Koszt szkolenia: 1080 zł (netto)

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…