RODO w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 1. Dla kogo:

Szkolenie jest dedykowane dla kierownictwa i pracowników działów HR

 1. W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:
 • Ochrona danych osobowych w rekrutacji.
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu;
 • Ochrona danych w zatrudnieniu typu niepracowniczego;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369) – nowe obowiązki informacyjne.
 • Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony danych osobowych;
 1. Po ukończeniu szkolenia:
 • Uczestnik nauczy się kogo i w jakim zakresie obowiązują i dotyczą nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
 • Uczestnik nauczy się, jak dzielimy dane osobowe i kiedy wymagają one szczególnej ochrony;
 • Uczestnik nauczy się na czym jest obowiązek zachowania poufności danych osobowych – kiedy oraz przez jaki okres obowiązuje;
 • Uczestnik pozna zakres danych osobowych wymaganych od pracownika w celu zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej;
 • Uczestnik nauczy się jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca w związku obowiązkami wynikającymi z regulacji w ramach medycyny pracy;
 • Uczestnik nauczy się, kto może kontrolować pracodawcę i pracowników w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Uczestnik nauczy się w jaki sposób pracodawca i inni administratorzy danych osobowych winni kierować swoje komunikaty do pracownika w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Wykładowca: Ekspert INFOX

 1. Czas trwania szkolenia:

1 dzień  8 h

Koszt szkolenia: 1080 zł (netto)

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…