Raport 8D

Raport 8D

Analiza reklamacji i techniki rozwiązywania problemów
Szkolenia dla przedsiębiorców

Raport 8D dotyczy zgłoszenia problemu jakościowego. Stosowany jest przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym.

Szkolenie z raportu 8D pozwoli na dokładne sporządzenie dokumentu reklamacyjnego. Przedstawione zostaną kolejne kroki działania, zgodnie z zasadą 8D.

Liczba dni szkolenia: 2

Cel szkolenia

 • Zdobycie umiejętności rozpatrzenia reklamacji wewnętrznej i od klienta w oparciu raport 8D.
 • Przygotowanie do wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Zrozumienie siły i zadań zespołu interdyscyplinarnego.
 • Zapoznanie z technikami rozwiązywania problemów.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Podstawy dotyczące świadomości jakości.
 3. Zastosowanie i zasady pracy metody 8D
 4. Omówienie kroków 8D
 5. Metoda 5 why, Diagram Ishikawy, Burza mózgów itp
 6. Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 7. Projektowanie bazy wiedzy
 8. Ćwiczenie
 9. Test sprawdzający
 10. Podsumowanie

Efekty

 • Umiejętność przeprowadzenia ośmiu kroków wg metody 8D
 • Poznanie zasad pracy w grupie zadaniowej
 • Umiejętność systematycznego podejścia do analizowanych problemów i wyszukiwania konstruktywnych rozwiązań

Grupa docelowa

Członkowie multidyscyplinarnych zespołów zadaniowych, specjaliści projektowania i rozwoju wyrobu i procesów produkcyjnych, specjaliści kontroli jakości i współpracy z klientem. Zarządzający współpracą z dostawcami.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…