Raport 8D

Raport 8D

Analiza reklamacji i techniki rozwiązywania problemów
Szkolenia dla przedsiębiorców

Raport 8D dotyczy zgłoszenia problemu jakościowego. Stosowany jest przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym.

Szkolenie z raportu 8D pozwoli na dokładne sporządzenie dokumentu reklamacyjnego. Przedstawione zostaną kolejne kroki działania, zgodnie z zasadą 8D.

Liczba dni szkolenia: 2

Cel szkolenia

 • Zdobycie umiejętności rozpatrzenia reklamacji wewnętrznej i od klienta w oparciu raport 8D.
 • Przygotowanie do wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Zrozumienie siły i zadań zespołu interdyscyplinarnego.
 • Zapoznanie z technikami rozwiązywania problemów.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Podstawy dotyczące świadomości jakości.
 3. Zastosowanie i zasady pracy metody 8D
 4. Omówienie kroków 8D
 5. Metoda 5 why, Diagram Ishikawy, Burza mózgów itp
 6. Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 7. Projektowanie bazy wiedzy
 8. Ćwiczenie
 9. Test sprawdzający
 10. Podsumowanie

Efekty

 • Umiejętność przeprowadzenia ośmiu kroków wg metody 8D
 • Poznanie zasad pracy w grupie zadaniowej
 • Umiejętność systematycznego podejścia do analizowanych problemów i wyszukiwania konstruktywnych rozwiązań

Grupa docelowa

Członkowie multidyscyplinarnych zespołów zadaniowych, specjaliści projektowania i rozwoju wyrobu i procesów produkcyjnych, specjaliści kontroli jakości i współpracy z klientem. Zarządzający współpracą z dostawcami.

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…