+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Prospecting sprzedaży, czyli techniki i metody poszukiwania klientów | 19-21.05.2019

Termin: 19-21.05.2019

Miejsce: Lublin

Cena brutto: 6250 zł

Liczba godzin: 25

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze uczestnik:

 • pozna, gdzie i w jaki sposób szukać nowych klientów;
 • nauczy się w jaki sposób nawiązać pierwszy kontakt z klientem;
 • nauczy się dokonywać analizy rynku oraz oferty;
 • nauczy się kategoryzować klientów;
 • pozna sposoby tworzenia baz danych;
 • pozna procesy i sposoby pozyskania nowego klienta;
 • pozna sposób na zwiększenie swojej efektywności oraz planowania wg. Pareto.
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób: odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych klientów dla firm, pracujących bezpośrednio w kontakcie z innymi ludźmi, tworzących bazy danych dla firm, stawiających na rozwój osobisty.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnik:

 • wie, gdzie i w jaki sposób szukać nowych klientów;
 • wie w jaki sposób nawiązać pierwszy kontakt z klientem;
 • umie dokonać analizy rynku oraz oferty;
 • umie kategoryzować klientów;
 • zna sposoby tworzenia baz danych;
 • zna procesy i sposoby pozyskania nowego klienta;
 • zna sposób na zwiększenie swojej efektywności oraz planowania wg. Pareto
 • posiada umiejętność samokształcenia;
 • zrozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej;
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.
Harmonogram szkolenia

19.05.2019
Miejsce, gdzie szukać klientów /9:00 – 10:30
Język korzyści, który rozumie i akceptuje klient /10:30 – 12:00
Bariery w komunikacji z klientem /12:15 – 13:00
Efekt pierwszego wrażenia /13:00 – 13:45
Pokonywanie barier pierwszego kontaktu /13:45 – 14:30
Co jest ważne dla klienta w pierwszym kontakcie ze sprzedawcą /14:45 – 15:30
Dostosowanie argumentów i oferty pod kontem klienta /15:30 – 16:15

20.05.2019
Analiza rynku i oferty /9:00 – 10:30
Analiza informacji o kliencie /10:30 – 12:00
Metody wyboru i oceny dostawców /12:15 – 13:45
Tworzenie bazy danych klientów /13:45 – 15:15
Procesy i sposoby pozyskania nowego klienta /15:30 – 17:00

21.05.2019
Procesy i sposoby pozyskania nowego klienta /15:30 – 17:00
Najczęściej popełniane błędy podczas procesu pozyskiwania klienta /17:15 – 18:45
Efektywność i planowanie wg. Pareto /18:45 – 20:15
Osoby prowadzące szkolenie

Katarzyna Kłoda – trener specjalizująca się w realizacji szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności osobistych. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, szkolenia z zarządzania, szkolenia z kompetencji społecznych, szkolenia z przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacja w zespole, szkolenia z motywacji pracowników.