+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

infox3-kary-RODO

Pierwsza kara za RODO 2019 – milion złotych

Niedawno w sieci pojawiły się informacje o nałożeniu pierwszej kary finansowej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów RODO. Przedsiębiorstwo z Warszawy musi zapłacić aż milion złotych grzywny.

Czym jest RODO?

W kwietniu 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które dotyczyło przetwarzania danych osobowych oraz ich przepływu. Za nieprzestrzeganie nowych regulacji, przedsiębiorca musi liczyć się z nałożeniem kary finansowej. Jest się o co martwić, ponieważ może ona sięgać nawet 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Rozporządzenie RODO zmienia nieco podejście do ochrony danych osobowych, m.in. poprzez obowiązek informowania organu nadzoru o naruszeniu zasad w procesie przetwarzania danych osobowych. Zmienia się również cały system planowania rozwiązań informatycznych, tak aby przetwarzanie za jego pomocą danych osobowych, odbywało się zgodnie z przyjętymi regulacjami.

 

Kogo chronią przepisy RODO?

Rozporządzenie RODO w większym stopniu uświadomiła osoby fizyczne co do sposobów przetwarzania i pozyskiwania ich danych osobowych. Z drugiej strony nałożyła na przedsiębiorców obowiązek dokładniejszego śledzenia i kontrolowania procesu przetwarzania danych osobowych. Coraz częściej wiąże się to z dodatkowym nakładem finansowym.

Każda osoba fizyczna ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy danych. Najczęściej problem jednak dotyczy sposobów pozyskiwania danych, które trafiają w ręce przedsiębiorstw. Trzeba również dodać, że osoba fizyczna której dane są przetwarzane, powinna zostać o tym fakcie powiadomiona.

 

RODO kary finansowe – kontrole nabrały tempa

O tym, że przedsiębiorstwa są coraz częściej kontrolowane pod kątem wymagań RODO, może świadczyć wynik kontroli w warszawskiej firmie. Urząd Ochrony Danych Osobowych w wyniku napotkanych uchybień, nałożył na przedsiębiorstwo 1 milion złotych kary. Wydaje się sporo, jednak biorąc pod uwagę maksymalne kwoty kar finansowych za tego rodzaju niezgodności, kwota miliona złotych nadal nie robi większego wrażenia. Przypominamy, że wysokość grzywny w przypadku poważnych naruszeń RODO, może wynieść nawet 20 milionów euro.