+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

Termin: 29.05.2019

Miejsce: Wodzisław Śląski

Cena brutto: 2550 zł

Liczba godzin: 12

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.
 • Pozna cele optymalizacji podatkowej.
 • Pozna zmiany podatkowe od 01.01.2019 roku.
 • Nauczy się minimalizacji kosztu kapitału przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa stabilnego funkcjonowania dla przedsiębiorstwa.
 • Nauczy się analizy i oceny pozycji płynnościowej firmy, m.in. efektywności zarządzania gotówką, rozliczeniami i zapasami.
 • Nauczy się analizy i oceny efektywności wykorzystania majątku.
 • Nauczy się analizy i struktury i sposobu wykorzystania kapitałów.
 • Nauczy się analizy polityki księgowej i przyjętych standardów rachunkowości.
 • Nauczy się analizy i oceny
 • Pozna formy optymalizacji podatkowej
 • Pozna zasady optymalizacji podatkowej wynikającej ze stosunku pracy.
 • Pozna konsekwencje optymalizacji podatkowych.
 • Pozna ryzyka negatywnych konsekwencji optymalizacji podatkowych.
 • Zrozumie zasady minimalizacji ryzyka podatkowego.
 • Posiądzie umiejętność samokształcenia się.
 • Zrozumie znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwie.
 • Będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy odpowiedzialni za obszary finansowe i kadrowe.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • Nauczył się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie
 • Poznał cele optymalizacji podatkowej.
 • Poznał zmiany podatkowe od 01.01.2019 roku.
 • Nauczył się minimalizacji kosztu kapitału przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa stabilnego funkcjonowania dla przedsiębiorstwa.
 • Nauczył się analizy i oceny pozycji płynnościowej firmy, m.in. efektywności zarządzania gotówką, rozliczeniami i zapasami.
 • Nauczył się analizy i oceny efektywności wykorzystania majątku.
 • Nauczył się analizy i struktury i sposobu wykorzystania kapitałów.
 • Nauczył się analizy polityki księgowej i przyjętych standardów rachunkowości.
 • Nauczył się analizy i oceny
 • Poznał formy optymalizacji podatkowej
 • Poznał zasady optymalizacji podatkowej wynikającej ze stosunku pracy.
 • Poznał konsekwencje optymalizacji podatkowych.
 • Poznał ryzyka negatywnych konsekwencji optymalizacji podatkowych.
 • Zrozumiał zasady minimalizacji ryzyka podatkowego.
 • Posiada umiejętność samokształcenia się.
 • Rozumie znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwie.
 • Potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Harmonogram szkolenia

29.05.2019

Czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie. Zmiany podatkowe od 01.01.2019 roku /9:00 – 9:45

Cele optymalizacji podatkowej. Omówienie obszarów optymalizacji podatkowej /9:45 – 10:30

Optymalizacje podatkowe na gruncie różnych ustaw /10:30 – 11:15

Optymalizacja podatkowa ze stosunku pracy /11:30 – 12:15

Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości /12:15 – 13:00

Optymalizacja na gruncie podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych /13:00 – 13:45

30.05.2019

Planowanie podatkowe przy działalności gospodarczej. Formy działalności a optymalizacja podatkowa /9:00 – 9:45

Zmiana formy działalności gospodarczej w trakcie w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych /9:45 – 10:30

Likwidacja i ponowne założenie działalności jako forma działań optymalizacyjnych /10:30 – 11:15

Optymalizacja podatkowa na gruncie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Optymalizacja podatkowa na gruncie innych ustaw /11:30 – 12:15

Konsekwencje optymalizacji podatkowych /12:15 – 13:00

Ryzyko negatywnych konsekwencji optymalizacji podatkowych. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego /13:00 – 13:45

Osoby prowadzące szkolenie

Monika Batko – Ukończyła finanse na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, zarządzanie zmianami w Birkbeck Colledge przy Uniwersytecie Londyńskim oraz controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoje kompetencje budowała przez 15 lat intensywnej pracy w bankowości korporacyjnej oraz zarządzając finansami międzynarodowej grupy kapitałowej. Brała udział w przejęciach i sprzedaży spółek, tworzeniu joint venture oraz była liderem procesu w obszarze finansów w procesie fuzji. Nadzorowała spółki zależne z pozycji członka rady nadzorczej. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami i controllingu