Nasze usługi mogą zostać dofinansowane nawet w 80%

O możliwość dofinansowania mogą ubiegać się właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkolenia RODO

Rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) nakłada na firmy szereg obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji celów biznesowych.

Kompleksowe wdrożenie RODO w firmie to specjalistyczna usługa świadczona przez INFOX podmiotom prywatnym i publicznym.

Obejmuje pełne wdrożenie przepisów RODO w firmie, poczynając od audytu wstępnego, identyfikacji procesów i zbiorów, przeprowadzenia analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowania dokumentacji, przeprowadzenia szkoleń, na audycie powdrożeniowym kończąc.

Informacje

Systemy zarządzania – wszystkie branże

ISO 450012018

ISO 45001

12 marca 2018 r. pojawił się nowy standard dla systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, czyli omawiana norma ISO 45001:2018. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować we właściwe szkolenie oraz jak uzyskać dofinansowanie z UE.

Informacje
ISO 9001

ISO 9001

To najpopularniejszy standard, który potwierdzany jest przez stosowny certyfikat. Jest on wdrażany nie tylko przez największe i rozbudowane przedsiębiorstwa, ale również mniejsze firmy.

Informacje
ISO 14001

ISO 14001

Celem normy ISO 14001:2015 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości.

Informacje
ISO 27001

ISO 27001

To międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Informacje

Kurs na audytora wewnętrznego

Audytor wewnętrzny systemów zarządzania. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych systemów zarządzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2011.

Informacje
audytor-wewnetrzny

Akademia Menedżera MŚP

Skorzystaj z usług rozwojowych dla firm, które mogą zostać dofinansowane nawet w 80%. Konkurs “Akademia Menedżera” skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Informacje
akademia-menadzera

Systemy zarządzania

Branża żywieniowa

HACCP

HACCP

Jest to system zarządzania bezpieczeństwa żywności, który został skierowany  do zakładów zajmujących się produkcją i obrotem żywnością. Celem HACCP jest ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

Informacje
ISO 22000

ISO 22000

To normy zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności. Określają wymagania krajowe i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączą system HACCP oraz zasady dobrych praktyk.

Informacje
IFS

IFS

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności IFS to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, zwłaszcza hipermarketów oraz firm dostarczających własne marki.

Informacje
BRC

BRC

Brytyjski standard bezpieczeństwa żywności BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, dostawców brytyjskich sieci handlowych.

Informacje

Branża drzewno-papiernicza

FSC

FSC

Logo FSC oznacza, że produkt wykonany został z drewna certyfikowanego. Drewno to pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Stąd szkolenia skierowane są m.in. do producentów mebli.

Informacje

Budownictwo

ZKP EN-206

Zakładowa kontrola produkcji

Według normy PN-EN 206 producent betonu towarowego musi posiadać wdrożony system jakości. Dzięki temu wiadomo, że materiał od niego pochodzący będzie spełniał wszelkie normy jakości.

Informacje

Automotive

IATF

IATF:16949

To odpowiednik normy ISO 9001:2015 dotyczący systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Określa wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Informacje
SPC Statystyczne Sterowanie Procesami

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem

Jest to zespół metod, które uskuteczniają funkcjonowanie linii produkcyjnej, zarówno pod kątem jakościowym oraz wydajnościowym. Kontrola oparta o SPC to przede wszystkim działania zapobiegawcze.

Informacje
Analiza Systemów Pomiarowych

Analiza Systemów Pomiarowych

Szkolenie oparte jest o wykorzystanie najczęściej wykorzystywanej metody analizy systemów pomiarowych – R&R.

Informacje
PFMEA

PFMEA

Z ang. Process Failure Mode Effects Analysis to metoda analizy, której założeniem jest zapobieganie skutkom wad, występujących w fazie projektowania oraz wytwarzania.

Informacje
DFMEA

DFMEA

DFMEA z ang. Design Failure Mode Effects Analysis to metoda analizy, której założeniem jest dokładna analiza mocnych i słabych cech produktu, jeszcze przed przystąpieniem do jego produkcji.

Informacje
FMEA

FMEA

Metoda analizy FMEA polega na identyfikacji wad produktu zarówno w procesie projektowania jak i wytwarzania. Zapisz się na szkolenie, z możliwością dofinansowania nawet do 80%.

Informacje
PPAP

PPAP

Zadaniem PPAP jest dostarczenie przez dostawcę części klientowi dowodów na to, że dokładnie poznał on wszelkie wymagania specyfikacji oraz udowodnić, że produkcja będzie spełniać te wymagania.

Informacje
Raport 8D

Raport 8D

Raport 8D dotyczy zgłoszenia problemu jakościowego. Stosowany jest przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym.

Informacje

Szkolenia dla pracowników

Szkolenia miękkie

Komunikacja menadżerska

Zaawansowana komunikacja menedżerska z zastosowaniem narzędzi coachingowych, czyli jak skutecznie komunikować się w organizacji unikając konfliktów i dzięki temu wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników. Umocnienie autorytetu lidera.

Informacje

Obsługa klienta

Szkolenie z obsługi klienta jest przeznaczone jest dla wszystkich, którzy mają na co dzień kontakt z klientem, czyli budują wizerunek firmy. Skupia się ono na dwóch biegunach pracy: uczy, jak dbać o interesy klienta dbając jednocześnie o interes firmy oraz jak zapobiegać trudnym sytuacjom, radzić sobie z nimi i jak postępować z trudnymi klientami.

Informacje

Komunikacja w zespole

Szkolenie uczy, jak przez planowanie zadań w pracy i wyznaczanie właściwych priorytetów zwiększyć swoją skuteczność i wydajność pracy, wykorzystując własne zasoby i oszczędzając energię i unikając frustracji.

Informacje

Podstawowe standardy obsługi klienta

Szkolenie dostarcza zbioru zasad i procedur opisujących zachowania, czynności i umiejętności zapewniające solidną, uprzejmą i profesjonalną obsługę klienta.

Informacje

Training on the job

Trening w miejscu pracy jest metodą nastawioną na szybki efekt. Pracownicy ćwiczą swoje umiejętności w prawdziwym środowisku zawodowym, co daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych i natychmiastowego wprowadzenia korekty działania oraz weryfikacji efektów.

Informacje

Technika OCR i analiza treści

OCR to techniki służące sprawnemu rozpoznawaniu tekstu w dokumentach w postaci graficznej. Dobry OCR znacznie przyspiesza codzienną pracę z plikami nieedytowalnymi i eliminuje konieczność żmudnego przepisywania tekstu.

Informacje

Wystąpienia publiczne

Tego można się nauczyć. Pomożemy ci przezwyciężyć tremę, zyskać swobodę i pewność wypowiedzi, przykuć uwagę słuchaczy i wzbudzić ich zainteresowanie. Opanujesz umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi do potrzeb słuchaczy, przekazania treści profesjonalnie i zrozumiale dla każdego.

Informacje

Zaawansowana komunikacja sprzedażowa

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pomagających handlowcowi w skutecznym osiąganiu celów sprzedażowych. Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności zwiększające skuteczność handlową w oparciu o zaawansowane techniki komunikacji z klientem.

Informacje

Zarządzanie czasem w projektach IT

Scrum jest jedną z najpopularniejszych, najbardziej skutecznych i elastycznych metodologii wykorzystywanych do „zwinnego” zarządzania projektami. Tworzy ramy postępowania umożliwiające realizację złożonych projektów i innych działań.

Informacje
Standaryzacja pracy

Standaryzacja pracy

To ciągły proces podnoszenia jakości i efektywności w miejscu pracy.

Informacje
lean manufacturing

Lean manufacturing

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu metod i narzędzi optymalizacji pracy.

Informacje

Szkolenia zawodowe

szkolenia-g1-g2-g3

Szkolenia G1, G2, G3

Oferujemy szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Przeznaczone są osób, które zainteresowane są przedłużeniem lub uzyskaniem uprawnień.

Informacje

Branża kosmetyczna

ISO 22716

ISO 22716

To międzynarodowa norma, która określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) kosmetyków. Standard ISO 22716 został przygotowany z myślą o wszystkich firmach produkujących kosmetyki.

Informacje

Szkolenia informatyczne

Szkolenie MS Office

Microsoft Office

Oferujemy szkolenia ze stosowanego powszechnie pakietu biurowego Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access), pakietu OpenOffice oraz programu MS Project, profilowane pod kątem zaawansowania uczestników.

Informacje
Kurs Java

Programowanie JAVA

Z oprogramowania JAVA korzystają miliony urządzeń na całym świecie. Z racji tego bardzo popularne są specjalistyczne szkolenia, uczące podstaw tego zagadnienia.

Informacje
Kurs C Sharp

Programowanie C#

Jest to obiektowy język programowania. Szkolenia z zakresu programowania obiektowego są bardzo cenione nie tylko przez osoby mające jakiekolwiek doświadczenie.

Informacje
Kurs C++

Programowanie C++

Jest to obiektowy język programowania. Szkolenia z zakresu programowania obiektowego są bardzo cenione nie tylko przez osoby mające jakiekolwiek doświadczenie.

Informacje
Kurs grafiki komputerowej

Grafika komputerowa

Jest to obiektowy język programowania. Szkolenia z zakresu programowania obiektowego są bardzo cenione nie tylko przez osoby mające jakiekolwiek doświadczenie.

Informacje

Tłumaczenia

ISO 17100

ISO 17100

ISO 17100 określa wymagania stawiane dostawcom usług tłumaczeniowych pisemnych, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.

Informacje

Branża szkoleniowa

ISO 29990

ISO 29990

To system zarządzania jakością (QMS) na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie.

Informacje