lean manufacturing

Lean manufacturing

Szkolenia dla przedsiębiorców

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu metod i narzędzi optymalizacji pracy.

Cel

 • Odkrycie na nowo roli usprawniania procesu zarządzania.
 • Inspiracja w celu poprawy ogólnych efektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Pomoc w spełnieniu wymagań normatywnych ISO 9001:2015
 • Nabycie umiejętności pracy z narzędziami służącymi do doskonalenia jak np. 5S, kanban, kaizen.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Balansowanie obciążeniem pracą stanowisk w ciągu produkcyjnym
 3. Organizacja stanowiska pracy w oparciu o zasady 5S, a zmniejszenie zapasów
 4. Jak z produkcji w seriach przejść dzięki narzędziu kanban do produkcji w przepływie jednej części tzw. „one piece flow”
 5. Różnice między systemem „push” i „pull”
 6. Identyfikacja i redukcja obszarów strat tzn. miejsc gdzie generowane są dodatkowe koszty pracy (rozmieszczenie stanowisk roboczych, ergonomia itp)
 7. Postepowanie zgodne z duchem filozofii Kaizen w praktyce
 8. Wdrażanie lean manufacturing w przedsiębiorstwie
 9. Praca zespołowa – korzyści z niej wynikające
 10. Ćwiczenie – praca zespołowa
 11. Test sprawdzający
 12. Podsumowanie

Efekty

 • Umiejętność balansowania pracą linii produkcyjnej
 • Umiejętność stworzenia standardu stanowiska pracy, wykorzystując narzędzia Lean
 • Poznanie narzędzi Lean Manufacturing
 • Poznanie możliwości wpływu Lean na zmniejszenie strat

Grupa docelowa

Wszystkie osoby chcące zapoznać się z metodami i narzędziami optymalizacji pracy. Szczególnie dotyczy to procesów produkcyjnych.

Zapisz się na usługę

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…