lean manufacturing

Lean manufacturing

Szkolenia dla przedsiębiorców

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu metod i narzędzi optymalizacji pracy.

Cel

 • Odkrycie na nowo roli usprawniania procesu zarządzania.
 • Inspiracja w celu poprawy ogólnych efektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Pomoc w spełnieniu wymagań normatywnych ISO 9001:2015
 • Nabycie umiejętności pracy z narzędziami służącymi do doskonalenia jak np. 5S, kanban, kaizen.

Program ramowy

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie.
 2. Balansowanie obciążeniem pracą stanowisk w ciągu produkcyjnym
 3. Organizacja stanowiska pracy w oparciu o zasady 5S, a zmniejszenie zapasów
 4. Jak z produkcji w seriach przejść dzięki narzędziu kanban do produkcji w przepływie jednej części tzw. „one piece flow”
 5. Różnice między systemem „push” i „pull”
 6. Identyfikacja i redukcja obszarów strat tzn. miejsc gdzie generowane są dodatkowe koszty pracy (rozmieszczenie stanowisk roboczych, ergonomia itp)
 7. Postepowanie zgodne z duchem filozofii Kaizen w praktyce
 8. Wdrażanie lean manufacturing w przedsiębiorstwie
 9. Praca zespołowa – korzyści z niej wynikające
 10. Ćwiczenie – praca zespołowa
 11. Test sprawdzający
 12. Podsumowanie

Efekty

 • Umiejętność balansowania pracą linii produkcyjnej
 • Umiejętność stworzenia standardu stanowiska pracy, wykorzystując narzędzia Lean
 • Poznanie narzędzi Lean Manufacturing
 • Poznanie możliwości wpływu Lean na zmniejszenie strat

Grupa docelowa

Wszystkie osoby chcące zapoznać się z metodami i narzędziami optymalizacji pracy. Szczególnie dotyczy to procesów produkcyjnych.

Zapisz się na usługę

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…