+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Komunikacja międzykulturowa i negocjacje biznesowe | 08.06.2019

Termin: 08.06.2019

Miejsce: Kraków

Cena brutto: 639,60 zł

Liczba godzin: 8

 

Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie podzielone jest na dwa części: Komunikacja międzykulturowa i międzynarodowe negocjacje biznesowe. W pierwszej części przedstawiona będzie teoria kultury interpretowana z perspektywy chińskich i zachodnich pracowników nauki. Druga część będzie obejmowała model oraz bariery komunikacji międzykulturowej z naciskiem umiejętności i stosowane strategie podczas negocjacji. Dodatkowo wyjaśnione zostaną cechy obecnego rynku chińskiego z bardziej szczegółową analizą strategii marketingowych.

 

Grupa docelowa

 • Przedsiębiorcy chcący rozwinąć swój biznes; przedsiębiorcy chcący wejść na kolejny poziom rozwoju;
 • Podmioty, które chcą skorzystać z możliwości rynku chińskiego.

Efekty szkolenia

Uczestnik po szkoleniu:

 • poznał pojęcie kultury w różnych ujęciach;
 • poznał kulturę chińską;
 • poznał bariery w komunikacji międzykulturowej;
 • nabył umiejętności komunikacji międzykulturowej;
 • poznał strategie w komunikacji międzykulturowej;
 • poznał teorię i zasady międzynarodowych negocjacji biznesowych;
 • poznał sposoby radzenia sobie na rynku chiński;
 • poznał strategie marketingowe.

Ramowy program usługi

CZĘŚĆ PIERWSZA: Komunikacja międzykulturowa

Pojęcie kultury w różnych ujęciach

 • Rozgrzewka: zaprojektuj LOGO za pomocą języka ciała
 • Definicja kultury
 • Poglądy zachodnich pracowników nauki na kulturę
 • Teoria Halla
 • Teoria Hofstede’a
 • Poglądy chińskich pracowników nauki na kulturę
 • Argument Lin Yutang
 • Filozofia Gu Hongminga

Charakterystyka kultury chińskiej

 • Czym jest kultura chińska
 • Zmiany w kulturze chińskiej

Bariery w komunikacji międzykulturowej

 • Model komunikacji i bariery komunikacyjne
 • Bariery komunikacji międzykulturowej

Umiejętności i strategie komunikacji międzykulturowej

 • Skuteczne umiejętności komunikacji międzykulturowej
 • Strategie komunikacji międzykulturowej
 • Różnica między empatią a współczuciem
 • Seminarium: zaprojektuj kwestionariusz na potrzeby klienta

CZĘŚĆ DRUGA: Międzynarodowe negocjacje biznesowe i przegląd rynku chińskiego

Skrótowa teoria międzynarodowych negocjacji biznesowych

 • Model międzynarodowych negocjacji biznesowych: Model BATNA / ZOPA
 • Teoria potrzeb
 • Teoria gier

Zasady międzynarodowych negocjacji biznesowych

 • Procedury międzynarodowych negocjacji biznesowych: APRAM
 • Scenariusze strategiczne
 • Strategie stylów negocjacyjnych
 • Zastosowanie sztuki wojennej Sun Tzu

Jak radzić sobie na rynku chińskim

 • Charakterystyka rynku chińskiego
 • Strategie marketingowe w Chinach: 4Ps / 4Cs / 4Rs

Strategie marketingowe

 • Zastosowanie multimediów
 • Efekt gwiazdy filmowej
 • Big Data i sieć społeczna
 • Relacje publiczne

Dodatkowe informacje

1 godzina szkolenia trwa 45 min. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Wykład prowadzony w języku chińskim będzie tłumaczony na język polski. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

 

Harmonogram szkolenia

08.06.2019

Pojęcie kultury w różnych ujęciach /8:00 – 8:45

Charakterystyka kultury chińskiej /8:45 – 9:30

Bariery w komunikacji międzykulturowej /9:30 – 10:15

Umiejętności i strategie komunikacji międzykulturowej /10:15 – 11:00

Skrótowa teoria międzynarodowych negocjacji biznesowych /11:30 – 12:15

Zasady międzynarodowych negocjacji biznesowych /12:15 – 13:00

Jak radzić sobie na rynku chińskim? /13:00 – 13:45

Strategie marketingowe /13:45 – 14:30

 

Osoby prowadzące szkolenie

Zhang Ming – Wykładowca akademicki. Zajmuje się chińską kulturą oraz komunikacją międzykulturową. Specjalizuje się również w negocjacjach biznesowych, której obejmują bariery komunikacji międzykulturowej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz negocjacji biznesowych.