"Jak żyć?"

Kurs podstawowy RODO

Dbanie o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych powinno być jednym z priorytetowych działań w każdym przedsiębiorstwie. Ciągłe zmiany w prawie polskim oraz unijnym sprawiają, że ochrona danych osobowych staje się coraz bardziej skomplikowana. Wymogi formalne narzucane na przedsiębiorców generują niekiedy olbrzymie koszty, a niewłaściwe działanie może skutkować nałożenie olbrzymiej kary finansowej.
Jak więc pogodzić wydatki na ochronę danych osobowych i jednocześnie sprostać wymogom prawnym? Wszystkiego można dowiedzieć się z naszego szkolenia pod nazwą “Jak żyć?”, skierowanego dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w firmie.

Dla kogo:

Szkolenie jest dedykowane dla właścicieli i pracowników firm sektora MŚP, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych dotyczących osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Zasady przetwarzania danych osobowych;
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • Prawa osób których dane dotyczą;
 • Obowiązki podmiotów które przetwarzają dane osobowe;
 • Zasady przekazywania danych osobowych pomiędzy podmiotami;

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Zrozumieją zasady przetwarzania danych osobowych;
 • Potrafią określić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych;
 • Potrafią określić prawa osób których dane są przetwarzane;
 • Potrafią sformułować komunikat zawierający niezbędne informacje dla osób których dane są przetwarzane oraz prośbę o zgodę na przetwarzanie danych;
 • Potrafią prowadzić rejestr (kategorii) czynności przetwarzania;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji;

Wykładowca: Expert INFOX

Czas trwania szkolenia:

1 dzień  8 h

Koszt szkolenia: 1080 zł (netto)

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Zobacz również

Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 | 20.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 20.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 6750 zł Liczba godzin: 27 Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością…

Optymalizacja podatkowa | 29.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 29.05.2019 Miejsce: Wodzisław Śląski Cena brutto: 2550 zł Liczba godzin: 12 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: Nauczy się czym jest optymalizacja podatkowa a czym nie.…

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o szkoleniu Termin: 17-19.05.2019 Miejsce: Rzeszów Cena brutto: 3500 zł Liczba godzin: 27 Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji…

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

| Szkolenia | No Comments
Informacje o usłudze Termin: 21.05.2019 Miejsce: Spytkowice Cena brutto: 774,90 zł Liczba godzin: 7 Podczas usługi doradczej uczestnik: pozna podstawy analizy ryzyka pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców,…