+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

infox1-kaizen

Filozofia Kaizen w działaniu przedsiębiorstwa

Duża grupa przedsiębiorców (często trafnie) narzeka, że ich pracownicy nie myślą. Dopuszczają do powstawania błędów, ponieważ wykonują swoją pracę zupełnie bezrefleksyjnie. Ciężko w takim środowisku uwierzyć w możliwość rozwoju, zaangażowania całej kadry i zmiany kultury organizacyjnej… Czy istnieje remedium na taki styl pracy, częściowo narzucony współczesnym, zautomatyzowanym podejściem do masowej produkcji?

Filozofia Kaizen – znaczenie słowa

Z odpowiedzią kolejny raz spieszą Japończycy. Kaizen (pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze) to filozofia postępowania, wywodząca się z ichniejszej kultury i praktyki zarządzania. Według tego podejścia należy każdego dnia, krok po kroku, usprawniać swoją pracę. Przenosząc to stwierdzenie na prosty język i środowisko biznesowe: trzeba po prostu myśleć, niezależnie od tego, jakiej rangi zadania się właśnie wykonuje.

Kaizen, innymi słowy praktyka ciągłego doskonalenia, został spopularyzowany i opisany przez Masaaki Imai w książce „Kaizen: Klucz do sukcesu konkurencyjnego Japonii” w 1986 roku. Kaizen, obejmując wszystkie aspekty działalności firmy i ich nieustanne doskonalenie, dąży do osiągnięcia następujących celów:

 • skrócenia czasu realizacji procesu,
 • poprawy jakości wykonywanych produktów,
 • ulepszenia ergonomii stanowiska pracy,
 • zmniejszania kosztów.

Jak kierować się zasadą Kaizen?

W filozofii Kaizen jakość sprowadza się do stylu życia — niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest stałe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości produktu i całej firmy.

 

Filozofia Kaizen została ujęta w następujących 10 zasadach:

 1. Problemy stwarzają możliwości.
 2. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
 3. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
 4. Pomyłki koryguj na bieżąco.
 5. Pytaj 5 razy „Dlaczego?”
 6. Bierz pomysły od wszystkich.
 7. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
 9. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
 10. Ulepszanie nie ma końca.

Odnosząc się do zadanego na początku pytania: w jaki sposób sprawić, by cała organizacja funkcjonowała według zasad filozofii Kaizen? Jak odmienić sposób funkcjonowania pracowników?

Wdrożenie filozofii Kaizen w firmie

Kluczowe dla wdrożenia jakiejkolwiek zmiany w organizacji jest uświadomienie sobie, że zmiana powinna objąć wszystkie szczeble zarządzania i przełożyć się na realną zmianę postaw. Nie możemy oczekiwać od pracowników, że będą chętni, kreatywni i pomysłowi, jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej przestrzeni do takiego funkcjonowania. Fundamentalne zasady, na których powinno oprzeć się wdrożenie Kaizen w firmie to nastawienie na pracę zespołową – pobudzanie kreatywności i zaangażowania każdego pracownika, poszukiwanie źródeł problemów, a nigdy winnych osób, posługiwanie się faktami i danymi.

Wdrożona filozofia Kaizen oznacza głębokie wniknięcie w sposób funkcjonowania organizacji, jednak efekty, jakie można dzięki niemu osiągnąć, z pewnością mogą wynagrodzić ten wysiłek. Korzyści wynikające z tego systemu to między innymi nisko kosztowe, stałe doskonalenie procesów zachodzących w firmie, podniesienie jakości produktów i usług, wzrost zaangażowania i motywacji pracowników oraz zapobieganie powstawaniu braków. Brzmi zachęcająco, prawda?