+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.2 | 22.05.2019

Termin: 22.05.2019

Miejsce: Spytkowice

Cena brutto: 774,90 zł

Liczba godzin: 7

 

Cel edukacyjny
Podczas usługi doradczej uczestnik:

  • nauczy się zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
  • zdobędzie umiejętność samokształcenia się;
  • zrozumie znaczenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

 

Grupa docelowa
Pracownicy zakładu pracujący w różnych obszarach, kierownicy jakości, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności.

 

Efekty
Po zakończeniu usługi szkoleniowej uczestnik:

  • nauczył się zarządzania systemem oraz ciągłego doskonalenia systemu;
  • posiada umiejętność samokształcenia się;
  • rozumie znaczenie komunikacji;
  • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

Harmonogram

 

22.05.2019

Działania zapobiegawcze /8:00 – 11:00

Ustalenie działań korygujących /11:15 – 13:15

Opracowywanie procedur weryfikacji systemu /13:30 – 15:30

 

Osoby prowadzące szkolenie

Tomasz Kożuchowicz – dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001 a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń audytora wewnętrznego ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001. Wieloletnie doświadczenie w planowaniu, nadzorowaniu oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz współpraca i reprezentowanie. Spółki przed jednostką certyfikującą podczas audytów re-certyfikujących i okresowych.