+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Doradztwo w zakresie zarządzania procesami zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC wersja 8 cz.1 | 22.05.2019

Termin: 21.05.2019

Miejsce: Spytkowice

Cena brutto: 774,90 zł

Liczba godzin: 7

 

Cel edukacyjny

Podczas usługi doradczej uczestnik:

  • pozna podstawy analizy ryzyka
  • pozna zasady sporządzania analizy ryzyka m. in. surowców, obrony żywności i lokalizacji, procesów wytwarzania
  • pozna zasady opisywania procesów zgodnie ze Standardem Bezpieczeństwa Żywności – BRC
  • nauczy się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji

Grupa docelowa

Pracownicy zakładu pracujący w różnych obszarach, kierownicy jakości, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności.

 

Harmonogram

 

21.05.2019

Zarządzanie procesami /8:00 – 11:00

Identyfikacja zagrożeń /11:15 – 13:15

Analiza ryzyka /13:30 – 15:30

 

Osoby prowadzące szkolenie

Tomasz Kożuchowicz – dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001 a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń audytora wewnętrznego ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001. Wieloletnie doświadczenie w planowaniu, nadzorowaniu oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz współpraca i reprezentowanie. Spółki przed jednostką certyfikującą podczas audytów re-certyfikujących i okresowych.