Dofinansowania

Jak otrzymać dofinansowanie razem z infox?

Zbieranie danych

Na tym etapie zostaniesz poproszony o przekazanie podstawowych informacji o firmie. Dane, o które prosimy są niezbędne do prawidłowego określenia statusu MMŚP Twojego przedsiębiorstwa.

Analiza możliwości realizacji

Na tym etapie nasi specjaliści dokonują analizy możliwości pozyskania dofinansowania. Analizujemy wszystkie dostępne na rynku projekty tak aby dać Ci możliwość wyboru najbardziej efektywnej formy realizacji wybranej przez Ciebie usługi.

Przygotowanie wniosku

Po zaakceptowaniu i wybraniu oferty nasi specjaliści przystępują do pisania wniosku o dofinansowanie usług. W zależności od operatora wnioski przygotowywane są w wersji papierowej lub elektronicznej. Na każdym etapie masz wgląd w przygotowany dokument.

Podpisanie umowy

Gdy operator zaakceptuje wniosek możemy przystąpić do podpisania umów. Pierwsza podpisujesz z operatorem i dotyczy ona udziału w danym projekcie. Druga umowa zawierana jest z CZJ INFOX na realizację zadań opisanych w umowie z Operatorem.

Realizacja usługi

Po podpisaniu umów Twoja firma oraz pracownicy możecie przystąpić do realizacji szkoleń i/lub doradztwa.

Rozliczenie wniosku

Ostatnim etapem jest rozliczenie się z operatorem. Nasi specjaliści przygotują w Twoim imieniu wniosek o rozliczenie i przekażą go do operatora.

I tyle!

Nie ma się czego bać, prawda? Po zrealizowaniu tych ośmiu kroków pracownicy Twojej firmy zyskują kwalifikacje, a Ty nie musisz się niczym martwić.

Masz szczegółowe pytania dotyczące dofinansowań?